2030 is nu: actie nodig om SDG’s te bereiken

Anke De Malsche
09 augustus 2019
Duurzame ontwikkeling is cruciaal voor mens, planeet en vrede. Toch moeten alle landen, waaronder België, meer dan een tandje bijsteken om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in 2030 te halen. 
 

Ook dit jaar publiceerden de Bertelsmann Stiftung en het Sustainable Development Solutions Network een SDG-index. Daarin krijgen alle landen een score die een beeld geeft van de vooruitgang en de pijnpunten inzake de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Deze SDG’s tekenen een plan uit waarmee de Verenigde Naties een duurzame wereld willen realiseren tegen 2030. Anders gezegd, een wereld ‘vrij van armoede, honger, ziekte, waarin elk individu een vervullend leven kan leiden’.

Het rapport stelt dat geen enkel land volledig op weg is om al die ambitieuze doelen te behalen tegen 2030. Vooral de gebrekkige inspanningen rond klimaatactie en biodiversiteit zijn alarmerend. Zelfs de best scorende landen halen een onvoldoende voor SDG12 (duurzame consumptie en productie), SDG13 (klimaatactie), SDG14 (leven in het water) en SDG15 (leven op het land). Nochtans zijn deze doelstellingen van enorm groot belang. 
 

Het rapport stelt dat geen enkel land volledig op weg is om al die ambitieuze doelen te behalen tegen 2030. Vooral de gebrekkige inspanningen rond klimaatactie en biodiversiteit zijn alarmerend.

Wat doet België? 

België staat op de 16de plaats in de SDG index, 4 plaatsen lager dan in de vorige index. Daarmee doen we het beter dan landen zoals Canada, Japan en Luxemburg, maar slechter dan Scandinavische landen, die naar goede gewoonte de top drie beheersen. Over het algemeen scoort België gemiddeld of goed bij de realisatie van de SDG’s, behalve wat milieu betreft. Het rapport geeft een rode score (= serieuze uitdagingen blijven) voor SDG12, SDG13 en SDG14.  

We doen het daarentegen zeer goed wat betreft de andere SDG’s. België heeft SDG1 bereikt en krijgt dus een groene score op ‘geen armoede’. We zijn volgens het rapport bovendien goed op weg om andere Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te behalen zoals SDG4 (kwaliteitsonderwijs), SDG6 (schoon water en sanitair), SDG8 (waardig werk en economische groei), SDG9 (industrie, innovatie en infrastructuur ), SDG10 (ongelijkheid verminderen) en SDG15 (leven op het land).
 

Landen mogen niet blind blijven voor ‘spillover-effecten’. Bepaalde acties van een land kunnen immers negatieve effecten hebben in een ander land.

Wat nu? 

Alle landen moeten belangrijke inspanningen leveren om de SDG’s nog te kunnen halen. Het rapport stelt daartoe 6 transformatie-assen voor waaronder ‘Duurzaam voedsel, land, water en oceanen’ en ‘Koolstofvrije energie en duurzame industrie’. België moet vooral actie nemen voor klimaat en biodiversiteit. 

Landen mogen ten slotte niet blind blijven voor ‘spillover-effecten’. Bepaalde acties van een land kunnen immers negatieve effecten hebben in een ander land. Zo kan de vraag naar palmolie de ontbossing in de tropen aanzwengelen. Of kan tolerantie voor zwakke arbeidsreglementering in ontwikkelingslanden – waar bijvoorbeeld onze kleren worden gemaakt – nadelig zijn voor de armen daar, vooral vrouwen. Het is dus meer dan ooit van belang om samen te werken en elkaar te steunen om de SDG’s te halen. 2030 staat voor de deur en het is nu aan de wereld om er werk van te maken.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
Terug Samenwerking
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 4 /12 Koningin Mathilde: ‘2030 is morgen'