32 miljoen levens gered sinds 2002

Sophie Carreau
05 november 2019
Het Wereldfonds ter bestrijding van aids, tuberculose en malaria is een internationaal partnerschap dat elk jaar drie miljard euro investeert in de bestrijding van deze ziektes. Volgens het jaarverslag 2019 werden sinds 2002 32 miljoen levens gered dankzij deze bijdrage. Lees hier welke vooruitgang het partnerschap in 2018 op meerdere fronten heeft geboekt.

1. Aids 

Het Wereldfonds stelt zich tot doel meer personen toegang te geven tot antivirale therapieën en heeft daarom zijn strategie bijgesteld om de kostprijs van de behandelingen te drukken. Daardoor was het mogelijk meer zieken te verzorgen in de landen die steun krijgen. Het fonds heeft zich er ook toe verbonden de preventiediensten en de behandelingen te verruimen en te verbeteren.

Omdat meisjes en jonge vrouwen het meest kwetsbaar voor aids zijn, heeft het fonds zijn investeringen om genderongelijkheid te bestrijden vervijfvoudigd. Er werd een bedrag van 140 miljoen dollar uitgetrokken om nieuwe hiv-infecties te voorkomen. Doel: gendergerelateerd geweld bestrijden en ongewenste zwangerschappen vermijden in de 13 landen waar de ziekte het meest verspreid is.

 

2. Tuberculose

Het grootste probleem bij de bestrijding van tuberculose zijn de personen die ziek zijn, maar bij wie de ziekte nog niet is vastgesteld. Het Wereldfonds stelt daarom middelen ter beschikking om zieke personen beter te kunnen opsporen. Het is ook de belangrijkste externe financieringsbron van de respons op resistente tuberculose. Om die vorm van tuberculose te bestrijden, steunt het fonds de invoering van nieuwe behandelingen en een nieuwe moleculaire diagnosetechnologie waarmee deze vorm van de ziekte sneller en accurater kan worden opgespoord.

 

3. Malaria

De resistentie tegen insecticiden en artemisinine – een substantie die uit zomeralsem wordt gewonnen en bij de behandeling van malaria wordt gebruikt – neemt overal in Afrika toe. Eerst en vooral heeft het fonds ervoor gezorgd dat iedereen makkelijker toegang heeft tot met insecticiden geïmpregneerde muskietennetten met een langdurig effect. Verder ondersteunt het Wereldfonds ook de chemoprofylaxe (= het toedienen van medicamenten om een ziekte te voorkomen) van seizoensmalaria. Daarnaast tracht het preventie- en behandelingsinstrumenten te verbeteren. Zo werd een nieuw malariavaccin ter bestrijding van de resistentie tegen artemisinine aangekondigd.

 

4. Het gezondheidssysteem

Het Wereldfonds maakt ook middelen vrij voor de versterking van de gezondheidssystemen en de databases, voor efficiëntere aankoop- en bevoorradingsketens, voor de opleiding van gezondheidswerkers, voor een geconsolideerde gemeenschappelijke respons en voor de bevordering van een meer geïntegreerde dienstverlening.

 

Een tandje bijsteken

Volgens het fonds kan een aanvullende bijdrage van 13 miljard euro 16 miljoen levens redden, de sterftecijfers voor de 3 ziektes met de helft doen dalen en de gezondheidssystemen versterken. Het fonds gaat ervan uit dat wanneer de internationale gemeenschap een tandje bijsteekt, ze voor eens en altijd komaf kan maken met deze epidemieën.

Het Wereldfonds staat voor…

  • 18,9 miljoen aidspatiënten die een antiretrovirale therapie tegen aids volgen
  • 719.000 seropositieve moeders die geneesmiddelen krijgen om te kunnen verder leven en om de overdracht van hiv op hun baby te voorkomen
  • 5,3 miljoen mensen bij wie tuberculose werd vastgesteld en die werden behandeld
  • 131 miljoen muggennetten die aan gezinnen werden uitgedeeld ter bescherming tegen malaria
  • in totaal 32 miljoen geredde levens sinds 2002

 

Bron: Werelfonds

Belgische inbreng

 

Met een bijdrage van in totaal 241,9 miljoen euro was België tot in december 2018 de 16e publieke donor van het Wereldfonds. Naast de financiële inbreng neemt België deel aan het bestuur van het Wereldfonds en aan de nationale coördinatie-instellingen. Ons land is ook een belangrijke partner die wetenschappelijke innovatie vooruithelpt.

Gezondheid Tuberculose Malaria Aids
Terug Mens
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 3 /25 Hiv wint en verliest