Afrikaanse diaspora steunen om Afrika te helpen

Chris Simoens
13 december 2018
Veel mensen van Afrikaanse origine die in België wonen, hebben goesting om iets te ondernemen in hun land van oorsprong. De Belgo-Nigeriaanse Maureen Duru vertelt hoe ze hen daarbij steunt.
Portret van Maureen Duru

 

Wie?

Maureen Duru, oprichtster van The Food Bridge en het African Diaspora Project Initiative

 

Wat?

Het ondernemerschap van de Afrikaanse diaspora in België ondersteunen

 

Waarom?

Het broeit van de zakenideeën bij de Afrikaanse diaspora, maar fondsen, informatie en begeleiding ontbreken

In 1999 kwam ik mijn man vervoegen in België. Hij werkte toen in Anderlecht. Maar alleen thuis zitten met een kindje, dat voelde als een straf. In Nigeria had ik journalistiek en geschiedenis gestudeerd en altijd gewerkt!

Daarom startte ik European Studies aan de VUB. In 2005 was ik stichtend voorzitter van een vereniging voor Igbo-vrouwen uit Nigeria, waarna ik de vzw The Food Bridge oprichtte in 2014. In 2016 werd ik vicevoorzitter van de Federation of Anglophone Africans in Belgium. Ik schreef ook een boek: “Diaspora, food and identity – Nigerian migrants in Belgium”. Eigenlijk ben ik een typische Afrikaanse vrouw: iemand die voor enorme uitdagingen staat maar altijd doorzet.

 

Remittances

The Food Bridge wil onder meer ‘voedselculturen’ promoten, als brug tussen mensen en gemeenschappen. In samenwerking met de plantentuin in Meise proberen we ook de inheemse voedselgewassen te bewaren in Afrika. Recent nog hebben we een stuk land bekomen in Nigeria om er traditionele eetbare planten te kweken. In Brussel geven we voedsel aan de daklozen.

De vzw wil ook de Afrikaanse diaspora in België bijstaan, de mensen van Afrikaanse origine dus. Weet je dat vrijwel elke Afrikaan hier iets doet voor zijn land van herkomst? Al was het maar wat geld opsturen waarmee de familie in Afrika voeding koopt, schoolgeld betaalt of het huis onderhoudt.

De remittances  ̶  het geld dat migranten naar huis sturen  ̶  vormen samen een groter bedrag dan alle ontwikkelingshulp ter wereld! Mensen verlaten hun thuisland immers niet voor zichzelf, maar voor hun familie. En die band gaat niet verloren.

Mensen verlaten hun thuisland immers niet voor zichzelf, maar voor hun familie. En die band gaat niet verloren.

Sustech4Africa

Veel mensen van Afrikaanse origine willen graag een sociale onderneming starten in hun land van herkomst. Vaak hebben ze briljante ideeën. Daar wil The Food Bridge bij helpen via zijn African Diaspora Project Initiative. Met informatie en begeleiding, maar ook door hen in contact te brengen met mogelijke financiers.

Zo heb ik bij Ondernemers voor Ondernemers (OvO) aangeklopt. Via die organisatie kunnen Belgische bedrijven het ondernemerschap in het Zuiden ondersteunen. Ik heb OvO kunnen overtuigen om de wedstrijd ‘Sustech4Africa’ (Sustainable Technology for Africa) te organiseren. Doel: Belgo-Afrikanen vooruithelpen die broeden op een duurzaam businessidee voor de Afrikaanse markt.

Sustech4Africa werd dit jaar voor het eerst georganiseerd, samen met hogeschool Thomas More en VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). 11 van de 23 ingediende projecten werden begeleid om hun idee uit te werken tot een businessmodel. Uiteindelijk bleven er 3 laureaten over. Die worden verder begeleid, krijgen heel wat kennisoverdracht en een sociale lening tot 100.000 euro. Eén van de laureaten was MNB, een initiatief dat Rwandese boeren wil leren om paddenstoelen te kweken op koffie-afval. Voortaan wordt Sustech4Africa elk jaar georganiseerd.

Het potentieel van de diaspora zou meer aangeboord moeten worden. Regeringen en ngo’s zetten wel projecten op voor Afrika, maar meestal gebeurt dat top-down. Vaak zit er niet eens iemand van Afrikaanse origine mee aan tafel. De diaspora daarentegen vertrekt vanuit de concrete noden van de lokale mensen. Bovendien hebben velen in België gestudeerd, ze kennen dus de beide kanten heel goed. Onvoorstelbaar wat er mogelijk zou zijn als de diaspora wat meer steun zou krijgen!

Onvoorstelbaar wat er mogelijk zou zijn als de diaspora wat meer steun zou krijgen!

Migratie

Migratie heeft vandaag dikwijls een negatieve bijklank. Ik betreur dat sommige politici de angsten bij de mensen uitbuiten voor hun eigen belang.

Maar mensen vragen zich te weinig af waarom migranten naar hier komen. Omdat de handel niet eerlijk verloopt en er een economisch onevenwicht is. Of omwille van oorlogen. Bij mijn weten worden er in Afrika geen wapens geproduceerd. Ze komen van de rijke landen, er bestaan hier dus bedrijven die voordeel halen uit die conflicten.

We hebben de tijd niet mee. Als er ergens op een Amerikaanse kust een boot met 100 mensen strandt, weet de hele wereld dat onmiddellijk via internet en sociale media. Ook de reacties verspreiden zich als een vuurtje. Toen de kolonisatoren in Afrika aankwamen – dat waren ook migranten – hadden we geen smartphone om een foto te nemen en de wereld rond te sturen.

Toen de kolonisatoren in Afrika aankwamen – dat waren ook migranten – hadden we geen smartphone om een foto te nemen en de wereld rond te sturen.

Toen ik in de jaren 1980 in Nigeria opgroeide, wilde niemand met een bootje naar Europa. De reisvisa waren gewoon beschikbaar. Pas toen de toegang beperkt werd, ontstonden die clandestiene routes over zee.

Er heerst bij velen in Afrika inderdaad de idee dat het leven hier beter is. Een schitterende filmmaker uit de diaspora wil graag in een documentaire de realiteit tonen. Met name: er bestaan in Europa wel mogelijkheden, maar de weg is niet zo vlotjes geplaveid als men het zich graag voorstelt. Maar de filmmaker vindt geen fondsen om zijn documentaire te draaien...

Ik kan het niet genoeg herhalen: de diaspora heeft zo veel potentieel! Het ontbreekt echter aan fondsen, informatie en begeleiding.

Diaspora Migratie Afrika Ondernemerschap
Terug Globetrotters
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 5 /5 Boeken op prauwen