België bundelt de krachten om dwangarbeid te bestrijden

ILO
12 november 2019
België was de 38e lidstaat van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) die het Protocol van 2014 bij de Conventie inzake dwangarbeid heeft bekrachtigd.

Op 10 september 2019 heeft België zijn akte van bekrachtiging neergelegd en werd het daarmee het 38e land ter wereld dat het Protocol bekrachtigde. De conventie zelf werd reeds in 1944 door België bekrachtigd.

Met deze bekrachtiging geeft België zijn vast voornemen te kennen om dwangarbeid in al zijn vormen te bestrijden. Het Protocol, dat in 2014 door de Internationale Arbeidsconferentie met een overweldigende meerderheid werd aangenomen, roept de staten die het hebben bekrachtigd op om doeltreffende maatregelen te nemen om dwangarbeid, met inbegrip van mensenhandel, schuldslavernij en gedwongen huishoudelijke arbeid, te bestrijden en de slachtoffers bescherming en toegang te bieden tot effectieve rechtsmiddelen, met inbegrip van schadevergoeding.

Bij de neerlegging van de akte van bekrachtiging herinnerde Z.E. Ambassadeur Geert Muylle eraan dat België zich aansluit bij de 37 andere staten die zich hebben geëngageerd om dwangarbeid te bestrijden en op de derde plaats staat wat betreft het aantal bekrachtigingen van ILO-verdragen. Dat illustreert het engagement van België om de waarden en principes van de ILO te promoten. Met deze bekrachtiging heeft België het hele corpus van fundamentele ILO-instrumenten bekrachtigd. Voor België moet de normatieve rol van de ILO het prioritaire instrument blijven om vrede en sociale rechtvaardigheid te waarborgen. Deze bekrachtiging is een concrete daad van België in het kader van de “50 for freedom”-campagne.

 

Ambassador Geert Muylle with ILO head Guy Ryder
Ambassadeur Geert Muylle (links) met ILO-topman Guy Ryder

Bij ontvangst van de akte van bekrachtiging van het Protocol verklaarde Guy Ryder, directeur-generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie: ‘Het verheugt mij zeer deze akte van bekrachtiging te ontvangen, die eens te meer een bewijs is van het voortdurende engagement van België om dwangarbeid in al zijn vormen te bestrijden. Deze bekrachtiging is des te belangrijker omdat uit de globale schattingen van de ILO blijkt dat dringend onmiddellijke en doeltreffende maatregelen moeten worden genomen om dwangarbeid en mensenhandel uit te roeien. De bekrachtiging van het protocol is van bijzondere betekenis in het jaar waarin de ILO haar 100ste verjaardag viert, aangezien het protocol deel uitmaakt van de “One For All Centenary Ratification Campaign” van de ILO, die werd gelanceerd door het Internationaal Arbeidsbureau.’

Op landelijk niveau heeft België jarenlange ervaring in de strijd tegen dwangarbeid. Het land heeft zijn wettelijk kader ter bestrijding van mensenhandel voortdurend versterkt door middel van amendementen op het strafwetboek die tot doel hadden de definitie van mensenhandel te verduidelijken en uit te breiden. Daarnaast richtte België de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel op, die de verschillende initiatieven van de stakeholders tegen mensenhandel coördineert. Voorts heeft ons land zijn derde actieplan voor de periode 2015-19 aangenomen. Het plan omvat 7 aandachtsgebieden, waaronder preventie, bescherming van slachtoffers, onderzoek en vervolging en bestraffing van daders.

Volgens globale schattingen zijn er wereldwijd 24,9 miljoen slachtoffers van dwangarbeid, waarvan er 4,8 miljoen slachtoffer van seksuele uitbuiting zijn. In de particuliere sector levert dwangarbeid jaarlijks ongeveer 136 miljard euro aan illegale winst op. Verschillende economische sectoren zijn betrokken, waaronder huishoudelijk werk, bouw, industrie, landbouw en visserij.

 

 

ILO Waardig werk
Terug Economie
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 2 /9 ZM Koning Filip: ‘Bescherming menselijke waardigheid is absoluut principe’