Biodiversiteit: een schatkamer aan oplossingen voor duurzame ontwikkeling

Barbara Vincke
01 december 2016
We weten allemaal dat duurzame ontwikkeling "tegemoetkomt aan de noden van het heden zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen". Maar weten we ook hoe belangrijk biodiversiteit is om te waarborgen dat we in de meest essentiële behoeften kunnen voorzien? De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft de boodschap alvast begrepen.

Biodiversiteit gaat niet alleen over een heleboel kleine beestjes die we eigenlijk ook zouden kunnen missen, het gaat in de eerste plaats over de variatie aan levensvormen op alle niveaus. De mens maakt deel uit van ecosystemen waarin elk element en elke interactie zijn eigen belang heeft. Het één vult het andere aan en zorgt voor het evenwicht en de veerkracht die nodig zijn om onmisbare ecosysteemdiensten te leveren aan de mens. Deze is er afhankelijk van en heeft er tegelijk invloed op.

Vooral in de steeds grotere stedelijke gebieden wordt makkelijk uit het oog verloren dat de natuur instaat voor voedsel, schone lucht, water, brandstof, geneesmiddelen, …

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking beseft dat biodiversiteit de basis vormt voor elke socio-economische ontwikkeling en dat het dus zaak is deze schatkamer aan oplossingen voor nu en later te beschermen. Daarom ontwikkelde ze een milieustrategie op basis van een ‘ecosysteembenadering’, een beheer waarin alle elementen in hun context worden geplaatst.

Een ontwikkelingsactie kan immers maar duurzaam zijn als rekening wordt gehouden met de logica van de vaak complexe ecosystemen en als op basis van betrouwbare wetenschappelijke gegevens wordt bijgedragen aan sensibilisering, educatie en capaciteitsversterking van de verschillende spelers.

Internationaal erkende expertise

De internationaal erkende expertise van wetenschappelijke instellingen zoals het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en hun engagement voor ontwikkeling betekenen een echte meerwaarde voor België.

Met het oog op de integratie van de factor milieu in alle sectoren - wettelijk verplicht én een hele uitdaging - ontwikkelde het onderzoeksplatform KLIMOS een ‘toolkit’. Daarmee kunnen organisaties alle milieuaspecten in hun activiteiten meewegen.

Ten slotte moedigt België samenwerking, synergie en complementariteit aan om de coherentie tussen de verschillende actoren te waarborgen. Tal van partners zijn mee op de kar gesprongen. Een mooi voorbeeld hiervan is het recente initiatief van het Belgische platform rond onderwijs en ontwikkelingssamenwerking Educaid, dat overheid, ngo’s en wetenschappelijke instellingen samenbrengt in het kader van het project ‘Milieu en Onderwijs’.

Ook in de gezondheidssector groeit het bewustzijn dat een geïntegreerde benadering nodig is. Tal van initiatieven die België financiert, zijn bewust ingebed in de beweging ‘OneHealth’, die focust op de samenhang tussen de gezondheid van mensen, dieren en ecosystemen en op het belang van biodiversiteit.

De OESO was in haar laatste evaluatie verheugd over de inspanningen die de Belgische Ontwikkelingssamenwerking levert om de biodiversiteit in haar acties te integreren.

Voor zijn ontwikkeling heeft de mens altijd al inspiratie gehaald uit de natuur. Bovendien ontdekte hij de geneeskracht van soms onbekende wilde gewassen. Er is een hele dynamiek op gang gekomen en België zal blijven ijveren voor de bescherming van de biodiversiteit, deze schatkamer aan hulpbronnen en oplossingen voor duurzame ontwikkeling.

Gorilla’s in het Nationaal Park Kahuzi-Biega (DR Congo) verzorgen zich met dezelfde geneeskrachtige planten als de traditionele genezers van de pygmeeën. Dat blijkt uit het doctoraat van Chantal Shalukoma, gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Alle zijn met uitsterven bedreigd: zowel mensen, dieren als planten. 

Een liggende gorilla
© François Muhashi/RBINS
Biodiversiteit Belgische Ontwikkelingssamenwerking
Terug Planeet
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 25 /25 Vissen in het museum