Biodiversiteitstop in Mexico zet belangrijke stappen vooruit

Luc Janssens de Bisthoven - KBIN/IRSNB
20 december 2016
De 13de biodiversiteitstop (COP13) in Mexico leverde een ernstig engagement op van de internationale gemeenschap om de biodiversiteit beter te beschermen. Toch zijn nog heel wat inspanningen nodig om de Aichi-doelstellingen in 2020 te halen.

De 13de ‘Conference of the Parties’ van de VN-conventie over biologische diversiteit (CBV) vond plaats in Cancun (Mexico) van 4 tot 17 december 2016. Deze conventie kwam tot stand na de grote VN-Top over duurzame ontwikkeling in Rio de Janeiro (Brazilië) in 1992. Later werden twee bijkomende protocollen geformuleerd, die van Cartagena over genetisch gewijzigde organismen en die van Nagoya over de eerlijke verdeling van genetische rijkdommen. Beide protocollen kwamen aan bod in aparte conferenties in Cancun.

Gastland Mexico kon rekenen op de deelname van meer dan 160 landen, waaronder België, en gaf meteen het voorbeeld door zijn grote mariene gebieden te beschermen. Op die manier haalde Mexico één van de meest doeltreffende doelen van de 20 ‘Aichi targets’ van de globale VN-biodiversiteitsstrategie, namelijk doel 11, de bescherming van minstens 17% land- en 10% zee-oppervlakte.

Op de COP13 werd een overeenkomst gesloten tussen de CBD en WWF International (het Wereldnatuurfonds). De alom geprezen jaarlijkse ‘Living Planet’-rapporten van WWF krijgen voortaan een prominente plaats in de globale discussie rond de afname van de biodiversiteit en diens bescherming wereldwijd. De CBD zal ook systematisch linken aan andere globale agenda’s zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en het Klimaatakkoord van Parijs (2015). In beide agenda’s speelt een betere bescherming van de biodiversiteit immers een voorname rol. Klimaatadaptatie en –mitigatie (resp. aanpassen en voorkomen) zullen dan ook veel meer rekening moeten houden met het behoud van ecosystemen zoals bossen en mangroves.

De topman van de CBD, Dr. Braulio Ferreira de Souza Dias, toonde zich gematigd positief. Hoewel de  2020-doelstellingen nog verre van gehaald zijn, heeft de internationale gemeenschap sinds de laatste COP12 in Korea (2014) significante stappen ondernomen. Zo verbeterde het beheer van en de kennis over de biodiversiteit, en schenkt het beleid meer aandacht aan biodiversiteit. Door sensibilisering werd meer belangstelling gewekt voor het probleem. De COP13 werkte een gedetailleerd kortetermijn-actieplan uit om expertise uit te bouwen voor alle Aichi doelstellingen. België-  via het CEBioS programma aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking -  speelt hier een prominente rol bij de versterking van het Clearing House Mechanism (informatiebeheer en -uitwisseling) in ontwikkelingslanden. Ons land heeft daar zelfs een prijs voor ontvangen.

Op de COP13 werden vooral de sectoren bosbouw, visserij, landbouw en toerisme onder de loep genomen (zie Cancun Declaration met 15 actiepunten). Alhoewel de beslissingen van de top bij dit schrijven nog niet officieel zijn, kunnen al een paar mijlpalen van deze COP13 opgelijst worden:

  • Het onlangs verschenen IPBES-rapport over bestuiving moet aangewend worden om te streven naar een meer duurzame landbouw;
  • Bosbouw moet meer rekening houden met biodiversiteit;
  • Herstel van ecosystemen wordt belangrijker in de globale agenda;
  • “Ecologisch en biologisch significante mariene gebieden” (EBSA’s) zullen meer aandacht krijgen, ook in koudwatergebieden, terwijl afvalbeheer en recyclage door vrijwillige praktische richtlijnen zullen worden verbeterd om marien afval te vermijden. Meer onderzoek moet de impact van onderwater ‘noise’ bepalen op zeezoogdieren.
  • Betere bescherming en gebruik van traditionele kennis met instemming van lokale en inheemse gemeenschappen;
  • Strategische begeleiding voor de volgende 4 jaar om de “Global Environmental Fund” (GEF) aan te vullen, waarbij de noodzaak erkend wordt om de financiering voor biodiversiteit in ontwikkelingslanden te verdubbelen.

COP13

Biodiversiteit
Terug Planeet
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 23 /25 Biodiversiteit in het Zuiden heeft meer dan ooit bescherming nodig