Collective intelligence: burgers zoeken samen oplossingen

Stefanie Buyst
01 december 2016
Onze huidige maatschappij wordt steeds individualistischer. Wat als we de krachten en de kennis van elkeen bundelen om een betere omgeving te creëren voor iedereen? Dat zoekt de sociale onderneming Edgeryders uit.

Edgeryders komt voort uit een project van de Europese Instellingen uit 2011: een online platform waarbij deelnemers vrijwillig hun advies gaven over de hervorming van het jongerenbeleid. Zelfs lang nadat het project werd afgerond, ging de online conversatie verder. ‘Daarom besloten we met drie collega’s een nieuw platform te bouwen en dezelfde methodologie te hanteren. Zo ontstond Edgeryders in 2013’, vertelt Nadia El-Imam, medeoprichtster van Edgeryders.

Online conversatie

Edgeryders is een ‘online community’, een netwerk van mensen verspreid over de hele wereld. In meer dan 30 landen telt de onderneming zo’n 4000 leden met een ware mix van achtergronden: ingenieurs, advocaten, artsen, hackers, activisten, … Bedoeling is om via een open platform en sociale media nieuwe antwoorden te vinden op bestaande politieke, economische en ecologische problemen. Ook tal van individuele acties helpen het doel te bereiken. De onderneming wil dat mensen hun potentieel ten volle kunnen ontwikkelen.

Mensen centraal

Edgeryders vertrekt vanuit een gemeenschappelijke interesse. Via het platform delen verschillende leden hun kennis en ervaringen. Vervolgens stemmen ze hun strategie op elkaar af om samen tot een oplossing te komen. En dat werkt. Net omdat in heel het proces mensen centraal staan. ‘Door een direct gesprek aan te gaan met en tussen burgers duiken er nieuwe perspectieven op. Dankzij een bottom-up aanpak krijg je immers een beter overzicht van wat er leeft in een gemeenschap en waar de noden zich bevinden’, legt Nadia uit.

Edgeryders spaart heel wat kosten uit, net omdat het kan steunen op een uitgebreid netwerk van kennis en expertise. De onderneming haalt inkomsten binnen door advies te verkopen aan klanten (internationale organisaties, bedrijven, overheden). Bovendien organiseert Edgeryders tal van workshops waarbij ze uitgaat van bestaande case studies.

We zijn ervan overtuigd dat regeringen, ngo’s en internationale instellingen hun nut bewijzen. Maar veelal volstaat dat niet. Er is nood aan een alternatief om maatschappelijke kwesties aan te pakken.

Nadia El-Imam

Nadia El-Imam Vooraanzicht van een lachende vrouw
© Edgeryders

Samenwerking met UNDP

Edgeryders onderneemt actie in plaats van een beleid te voeren. ‘We zijn ervan overtuigd dat regeringen, ngo’s en internationale instellingen hun nut bewijzen. Maar veelal volstaat dat niet. Er is nood aan een alternatief om maatschappelijke kwesties aan te pakken’, aldus Nadia. Daarom sloegen Edgeryders en het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) de handen in elkaar in 2014.

In 2013 had UNDP namelijk een wereldwijde online enquête (World We Want) georganiseerd om de burgers te bevragen over de post-2015 ontwikkelingsagenda. Meer dan een miljoen mensen deelden hun visie op een betere toekomst. Het was duidelijk wat de mensen wilden, maar niet hoe ze hun doel konden bereiken. Op vraag van UNDP zette Edgeryders een project op poten (Spot the Future) om te kijken wat die toekomst inhoudt voor mensen in Armenië, Georgië en Egypte. Dankzij online conversaties en netwerkanalyses kreeg Edgeryders zicht op wie er al werkte aan bepaalde doelen en kon het die mensen/groepen/organisaties aanzetten om de toekomst in die landen vorm te geven.

Zo hadden in Egypte de inwoners van een buitenwijk geen toegang tot de verkeersring rond de stad Caïro. De regering beschouwde de wijk als een informele nederzetting en wou deze niet verbinden met de stad. Tijdens de Arabische Lente besloten de inwoners om het heft zelf in handen te nemen. Ze verkregen alle goedkeuringen, huurden materiaal en bouwden vier op- en afritten. Uiteindelijk heeft het project slechts een vierde gekost van de normale prijs als het via de overheid was verlopen. Een mooi voorbeeld van hoe verandering komt vanuit de gemeenschap.


https://edgeryders.eu/

 

Digitalisering
Terug Economie
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 9 /17 Digitalisering en groene stroom gaan hand in hand in Mozambique