Colombia beschermt zijn bestuivers

Chris Simoens
18 februari 2019

Een ex-beursstudent getuigt

De Colombiaan Daniel Melo volgde in 2010 een opleiding bijenteelt in België. Achteraf werkte hij mee aan het nationale plan van Colombia om er de bestuivers te beschermen. Ontdek zijn verhaal.

Van april tot juli 2010 volgde ik in België de intensieve cursus (ITP) ‘Beekeeping for poverty alleviation’ (UGent), met een beurs van VLIR-UOS (de Vlaamse universitaire ontwikkelingssamenwerking). Daar leerden we tal van zaken die met bijenteelt te maken hebben, van het puur praktisch bijenhouden tot bestuiving en ontwikkelingswerk.

Foto Daniel Melo
Daniel Melo

Sinds 2013 ben ik aan de slag bij de Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Dat is een overheidsorgaan dat instaat voor het milieu in 104 gemeenten in 2 provincies van Colombia. Ik werk er aan milieu-innovatie en kennisbeheer. In die functie kon ik mijn opleiding rond bijenteelt in België uitstekend benutten. Als eerste taak moest ik er namelijk op zoek gaan naar mooie initiatieven van imkers op het platteland die zich toespitsten op bestuiving en andere producten dan hout uit de wouden van dat gebied. Op die manier erkende de CAR de lokale kennis omtrent bestuivers en bestuiving. Doel: deze dienst van de natuur beter inzetten voor de bestuiving van landbouwgewassen.

 

 

Een bij nadert een roze bloem in Colombia.
© Shutterstock

Coalition of the Willing

Colombia heeft zich aangesloten bij de ‘Coalition of the Willing on Pollinators’ (coalitie van bereidwillige landen voor bestuivers), een initiatief van IPBES. Dat is een intergouvernementeel platform rond biodiversiteit waar zich tot nu toe 132 landen bij hebben aangesloten. Deelnemende landen aan de Coalition of the Willing verbinden zich ertoe een nationaal plan op te stellen om hun bestuivers te beschermen. Overigens organiseerde IPBES haar zesde plenaire vergadering in maart 2018 in Medellin (Colombia).

Om een stevige basis te leggen voor ons ‘National Pollinator Initiative’ organiseerden we in juni 2018 een workshop “Pollinators in Colombia: from initiatives to action”. Daarin werd de toekomst van bestuivers en bestuiving in ons land besproken. Talloze onderzoekers, telers, vertegenwoordigers van de Colombiaanse overheid en internationale experten van onder meer de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), UNESCO en Braziliaanse universiteiten droegen er bij aan de discussie.

Als medewerker van CAR heb ik persoonlijk kunnen meewerken aan ons nationale plan voor bestuivers. Dat gebeurde samen met het ministerie voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling en het Alexander von Humboldt-instituut. Het finale document bevat alle nodige maatregelen om onze bestuivers beter te beschermen, onder meer door behoud van de natuurlijke omgeving.

Colombia erkent het vitale belang van de bestuiving voor het behoud van de biodiversiteit en van de diverse ecosystemen van de natuur, maar ook voor de voedselproductie en de wereldeconomie.

Biodiversiteit en voedselproductie

Colombia erkent dus het vitale belang van de bestuiving voor het behoud van de biodiversiteit en van de diverse ecosystemen van de natuur, maar ook voor de voedselproductie en de wereldeconomie. Daarbij onderlijnt het Colombiaanse Bestuiversinitiatief de rol van alle biologische groepen die instaan voor bestuiving: niet alleen bijen, maar ook andere insecten, vogels en zoogdieren. Het initiatief kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Conventie voor Biologische Diversiteit en de FAO.

Ten slotte wil ik nog mijn dank betuigen aan de Belgische regering en VLIR-UOS voor de organisatie van de opleiding ‘Beekeeping for poverty alleviation’. Deze had een grote impact in de landen van alle deelnemers. Daarom wil ik VLIR-UOS en Universiteit Gent aanmoedigen om deze prachtige cursus opnieuw te organiseren. Bijen en bijenteelt zijn immers overal in de wereld belangrijk voor de mens. Dankzij de cursus kunnen we beter samenwerken om de bestuivers wereldwijd te beschermen.

Insecten verdwijnen met duizelingwekkende vaart

 

Insecten vormen de voornaamste groep van bestuivers: bijen, maar ook vlinders, wespen, kevers en vliegen. Net deze cruciale dierengroep verdwijnt het snelst op onze planeet. Vandaag is ongeveer een derde van alle insectensoorten met uitsterven bedreigd. De totale insectenpopulatie zou jaarlijks met 2,5 procent afnemen, althans in Europa en de VS.

 

De oorzaak ligt vooral bij de overbevolking. Om iedereen een plek en voedsel te gunnen gaat veel natuur verloren, terwijl onze natuurlijke hulpbronnen zeer gulzig verbruikt worden. Insecten zijn ook buitengewoon gevoelig voor de pesticiden die de landbouw gebruikt.

 

Initiatieven zoals het Colombiaanse Bestuiversinitiatief zijn dan ook broodnodig. Want insecten zorgen niet alleen voor bestuiving, ze spelen ook een belangrijke rol in onder meer de opbouw van een vruchtbare bodem. En ze vormen onmisbaar voedsel voor ontelbare andere diersoorten zoals spinnen, vissen, vogels en vleermuizen.

 

Colombia Biodiversiteit Natuurbescherming
Terug Planeet
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 16 /25 Biodiversiteit, onmisbaar voor ontwikkeling