Defensie beëindigt mandaat in Mali met succes

Stijn Verboven & Arturo Biglia
08 februari 2018
Eind januari 2018 stond België het commando af over de Europese trainingsmissie in Mali (EUTM), die aan haar derde opeenvolgende mandaat toe was. Het aantal Belgische militairen dat aan de missie deelneemt, werd teruggeschroefd van 180 tot een twintigtal.

 

De Malinese crisis is het gevolg van de staatsgreep die op 22 maart 2012 in het land plaatsvond. Door de instabiliteit die daarop volgde, konden de Toearegrebellen en verschillende radicaalislamitische groeperingen uitgestrekte gebieden in het noorden van het land innemen. Ondanks het succes van operatie Serval onder leiding van Frankrijk in januari 2013, die nog diezelfde maand leidde tot het herstel van het staatsgezag in Mali, bleven de terroristische groeperingen zeer actief in het land.

Tijdens het derde mandaat van de EUTM, onder Belgisch commando, lag de nadruk niet langer uitsluitend op instructies geven aan volledige militaire bataljons. De missie koos voor een langetermijnvisie door de opleiding van Malinese instructeurs en stafmedewerkers te ondersteunen zodat ze nadien hun eigen soldaten kunnen opleiden. Het mandaatgebied werd uitgebreid naar de steden Gao en Timboektoe.

Malinese soldaten krijgen certificaat
© Daniel Orban

In 2018 zal Defensie sterker inzetten op de Multidimensionale Geïntegreerde Stabilisatiemissie van de Verenigde Naties in Mali (MINUSMA). Veertig Belgische militairen van het Bataljon Jagers te Paard zullen eraan deelnemen. Daarnaast zal België ook luchtsteun bieden in de vorm van twee helikopters en een vijftigtal crewmedewerkers.

Voor de Europese Unie vormt Mali een belangrijke partner in Afrika omdat het land relatief stabiel en vreedzaam was, tenminste tot maart 2012. De ligging en het geografische belang van het land maken dat de stabiliteit ervan een absolute voorwaarde is voor de veiligheid in de Sahelregio en op het Afrikaans continent in het algemeen.

Mali Vredesopbouw
Terug Vrede
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 9 /19 Westerlo’s bondgenootschap voor de vrede