Een datarevolutie voor migratie en klimaat

Chris Simoens
01 december 2016
België promoot een bredere toepassing van data rond onder meer migratie en klimaat. Ons land werd alvast lid van het Global Partnership for Sustainable Development Data (GPSDD).

Het is uitermate moeilijk een alomvattend zicht te krijgen op fenomenen als migratie en klimaat. Feit: mensen slaan op de vlucht. Maar waarom? Welk traject leggen ze af? Welke noden ontmoeten ze onderweg? Welke traumatische ervaringen hebben ze doorstaan? Wat zijn hun talenten?

Om een antwoord te vinden op al die vragen hebben we gegevens nodig. Vaak zijn die al beschikbaar. Het komt er alleen op aan ze bijeen te brengen en er de juiste inzichten uit te destilleren. Vandaag al gebruikt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in 40 landen een Displacement Tracking Matrix, een gigantische databank die de toestand van ontheemden bijhoudt: vanwaar komen ze, waar bevinden ze zich, keren ze al dan niet terug… De huidige technologie maakt het bovendien mogelijk om in ‘real time’ te werken. We zijn dus in staat onze besluiten te trekken op basis van actuele data, terwijl we tot nu toe meestal steunen op gegevens van een paar jaar oud.

De datarevolutie moet ten dienste staan van mensen en een beleid toelaten gebaseerd op feiten in plaats van op emoties.

SDG’s

Ter gelegenheid van de VN-Algemene Vergadering in New York (september 2016) hield vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een pleidooi voor een datarevolutie. België werd er tevens officieel lid van het GPSDD, een breed netwerk van onder meer overheden, privébedrijven en ngo’s. Doel: data gebruiken als instrument om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te bereiken. Ons land beloofde om zijn partnerlanden te ondersteunen om relevante data te verzamelen en te analyseren, alsook om er de nodige infrastructuur en vaardigheden te voorzien.

De data kunnen ingezameld worden via gsm, sociale media, drones, satelliet… In wezen kan elke burger data leveren. Maar lijkt een dergelijk alomvattend datasysteem niet griezelig veel op big brother? Precies daarom hamert minister De Croo sterk op ethiek en privacy, en spreekt hij liever niet over ‘big data’[1]. De datarevolutie moet ten dienste staan van mensen en een beleid toelaten gebaseerd op feiten in plaats van op emoties.

 

Post-waarheid

Maar in hoeverre tellen feiten nog in het huidige tijdperk van ‘post-waarheid-politiek’? The Economist stelde onlangs een trend vast: sommige politici doen uitspraken die waar aanvoelen, maar geen basis hebben in de feiten. Ze willen in de eerste plaats vooroordelen versterken. De campagne voor de Brexit illustreert het verschijnsel.

Volgens minister De Croo zijn data net een wapen tegen populisme. Harde feiten moeten de welig tierende vooroordelen over vluchtelingen en migranten tenietdoen. Ze vormen een wapen tegen onwetendheid, hét machtsinstrument van populisten. Zo is het onjuist alle vluchtelingen te bestempelen als profiteurs. De meesten waren niet arm en niet afhankelijk van hulp. En ze hebben capaciteiten die we beter zouden kunnen benutten. Bijvoorbeeld via databanken die de werkervaringen en capaciteiten van de vluchtelingen registreren.

Overigens kunnen de zeer toegankelijke data ook het omgekeerde teweegbrengen. Onderzoeksjournalisten en ngo’s kunnen er mee aan de slag om hun overheden ter verantwoording te roepen. De ‘datajournalistiek’ kan uitgroeien tot een echte vierde macht.

In onze complexe wereld van vandaag hebben we data hoe dan ook broodnodig. Indien goed gebruikt, kunnen ze ons leiden op een duurzaam en verdraagzaam pad. En daar wil België werk van maken.

www.data4sdgs.org

 

[1] Zoals aangehaald op www.mo.be

Digitalisering Klimaat Migratie Global Partnership for Sustainable Development Data
Terug Mens
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 18 /17 België zet in op D4D