Een vak aanleren is bouwen aan een betere toekomst

BTC/CTB
03 augustus 2017
Oeganda kampt met een hoge werkloosheid, vooral onder de jongeren. Volgens schattingen van het Oegandese Bureau voor Statistiek is 64 % van de werklozen tussen 18 en 30 jaar oud. Oeganda is het land met de tweede jongste bevolking ter wereld. Het telt 7 miljoen jongeren op een totale bevolking van 39 miljoen. Het feit dat de bevolking zo snel aangroeit, stelt de Oegandese regering voor een gigantische uitdaging.

Een van de problemen is dat de jongeren niet over de nodige vaardigheden beschikken om werk te vinden. De oorzaak is de kloof tussen wat op school geleerd wordt en wat de arbeidsmarkt vraagt. De Oegandese regering is zich hiervan bewust en wil die kloof dichten met het tienjarenplan 'Skilling Uganda'. Dat is een strategisch plan om jonge Oegandezen vakkennis bij te brengen. Het Belgische Ontwikkelingsagentschap (BTC ) ondersteunt Oeganda hierbij en werkt nauw samen met het ministerie voor Onderwijs en Sport om de kwaliteit van het technisch onderwijs en de beroepsopleidingen te verbeteren, zowel lokaal als op overheidsniveau.

Een imagoprobleem

Het huidige beroepsonderwijs is niet populair bij de Oegandese jeugd. Ze vinden dat het minderwaardig is aan een universiteitsdiploma. Die denkwijze moet veranderen. Oeganda kan immers niet functioneren met alleen maar dokters en advocaten. Goede lassers, timmerlui en elektriciens zijn minstens even belangrijk voor de ontwikkeling van een land als Oeganda. Dergelijke beroepen bieden meer kansen op de arbeidsmarkt en ook de mogelijkheid om als zelfstandige aan de slag te gaan.

Ik heb altijd al architect willen worden. Het feit dat ik een meisje ben, mag me niet tegenhouden. Ik wil doen wat mijn hart mij ingeeft.

Hawa, studente architectuur aan het Kyema technical college, Masindi

‘Skilling Uganda’ gelooft rotsvast dat een paradigmaverschuiving nodig is. BTC werkt in partnerschap met het ministerie van Onderwijs en Sport samen met vijf technische hogescholen in de westelijke regio van het land en met twee vakscholen in Karamoja, in het noorden van Oeganda, om 'centra van uitmuntendheid' te worden. Dat zal het blazoen van het beroepsonderwijs oppoetsen en zal het aantal meisjes en jongens die een vak willen aanleren, doen stijgen. Deze inspanning wordt gefinancierd door de Belgische regering, de Ierse regering en het Trustfonds van de Europese Unie (EUTF).

Meisjes gelijke toegang verzekeren tot opleidingen

Tegenwoordig zijn het meestal jongens die beroepsopleidingen volgen. Slechts een vierde van de studenten in het openbare opleidingscentra zijn meisjes. De meeste meisjes vind je in wat men 'traditioneel vrouwelijke beroepen' noemt.

BTC en de Oegandese regering willen dat zowel meisjes als jongens de kans krijgen om te studeren wat ze willen. Meisjes moeten technicus kunnen worden, automecanicien of lasser, jongens moeten de kans krijgen om kleermaker, kapper of kok te worden.

Het project zal het blazoen van het beroepsonderwijs oppoetsen en zal het aantal meisjes en jongens die een vak willen aanleren, doen stijgen.

Gemetste bakstenen.
© BTC /Thea Mathues

Partnerschappen met de private sector

Vele openbare opleidingscentra worden beheerd als een gewone school. Dat is niet altijd even efficiënt. Daarom promoot BTC nu publiek-private partnerschappen. Het is zeer belangrijk dat werkgevers en de bedrijfswereld betrokken worden bij de opleiding. Werkgevers zijn op zoek naar geschoold personeel en leerlingen moeten toegang hebben tot werkplekleren. Deze win-winsamenwerking wordt tegenwoordig onvoldoende benut.

Een van de manieren om een betere relatie tussen centra voor beroepsopleiding en de private sector te promoten, is dat mensen uit de privésector zetelen in het bestuur van die opleidingscentra of dat professionals uit de privésector parttime lesgeven op de vakscholen. Op die manier wordt het gemakkelijker om het lesprogramma aan te passen aan de veranderende noden van de arbeidsmarkt.

Meer info en updates over het project op OPEN.BTC

Volg BTC Oeganda op Facebook

In een oogopslag

 

  • 5 technische scholen in West-Oeganda zullen ‘Centra van Uitmuntendheid’ worden.
  • 2 technische scholen in het Noord-Oegandese Karamoja zullen ‘Centra van Uitmuntendheid’ worden.
  • 2000 vrouwen en jongeren in de vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda zullen beroepsopleiding krijgen.
  • Beroepsopleiding heeft een slechte reputatie maar kan hen aan een baan helpen.
  • Sector: Onderwijs
  • Duur: 2015 - 2020
  • Financiering: België, Oeganda, Ierland en de EU
  • Budget: 24 miljoen euro
Twee mannen hard aan het werk.
© BTC/Thea Mathues
Jongeren Beroepsopleiding Waardig werk
Terug Mens
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 8 /9 Belgische universitairen in de bres voor Congolese collega’s