Geiten voor een beter leven

Chris Simoens
11 april 2019
Kwetsbare boerengezinnen in Burundi krijgen van Dierenartsen zonder Grenzen (DZG) niet alleen geiten, maar ook les over dierenzorg, bodembeheer, hygiëne, voeding, gezinsplanning en nog veel meer. Omdat alleen een holistische aanpak echt helpt.

Burundi behoort tot de armste landen ter wereld. Maar liefst 23% van de bevolking is er extreem arm, 37% is arm. Ongeveer 4,7 miljoen mensen – 40% van alle Burundezen – ondervinden regelmatig problemen om zich voldoende en genoeg gevarieerd te kunnen voeden.

De meeste armen zijn landbouwers die op het platteland leven. De bevolkingsdichtheid is er immers hoog. Daardoor beschikken de gezinnen maar over een klein en vaak weinig vruchtbaar perceel. Bovendien hebben ze onvoldoende middelen om kwaliteitszaad of meststoffen te kopen. Daardoor verarmt hun grond steeds meer. Een vicieuze cirkel.

 

Meer dan geiten

Sinds 2016 heeft de Burundese regering de landbouw geregionaliseerd. Doel: de productiviteit in de landbouw verhogen. Alleen bleek dat onvoldoende om de vicieuze cirkel van armoede en voedselonzekerheid te doorbreken. Daarom geeft Dierenartsen Zonder Grenzen (DZG) –samen met lokale partners - een aantal boerenfamilies uit de arme provincie Ngozi een extra duwtje in de rug.

Tot nu toe kregen 1126 kwetsbare families elk 4 geiten. Geiten vormen immers een bron van eiwitten en ze geven mest om het land te bemesten. Maar om de voedselzekerheid op een echt duurzame manier te verbeteren, zet DZG ook in op heel wat andere aspecten.

Zo bezorgt de ngo ook geitenhokken, 3 maand gratis opvolging door dierenartsen, een groentetuin, kwaliteitszaad en voedergewassen om het vee te voeden. De boeren krijgen les over hoe ze de geiten moeten verzorgen en over hoe ze mest kunnen composteren en de bodem beter beschermen.

 

Al deze elementen samen – gezondheid, voeding, onderwijs… - dragen ertoe bij dat de betrokken gezinnen zich blijvend aan de armoede kunnen onttrekken.

Daarnaast krijgen ze tips mee voor een evenwichtige voeding, een betere hygiëne en gezinsplanning, en over hoe ze kunnen sparen en zich aansluiten bij een mutualiteit. De boeren leren ook lezen en schrijven. De geselecteerde gezinnen leven immers zodanig in de marge van de samenleving dat ze niet naar school kunnen gaan. Al deze elementen samen – gezondheid, voeding, onderwijs… - dragen ertoe bij dat de betrokken gezinnen zich blijvend aan de armoede kunnen onttrekken.

 

Solidariteit

Overigens bevat het project ook een aspect van solidariteit. In de loop van het eerste jaar dient een geholpen familie een andere familie 2 geiten te schenken van de eerste dracht.

De aanpak werkt! De betrokken boeren konden geiten verkopen, maar ook hun land bracht duidelijk meer op. Ze hadden meer voedsel ter beschikking en hun inkomsten stegen aanzienlijk. Meer dan 80% heeft dan ook zijn activiteiten uitgebreid. Sommigen kochten nieuwe landbouwgrond aan of ze begonnen varkens, koeien of kippen te kweken of groenten te telen. Anderen gingen een lening aan om een kleine zaak te beginnen.

DZG zal de komende drie jaar het project uitbreiden naar 3.100 gezinnen in 6 gemeenten.

Een man neemt de temperatuur van een geit terwijl 3 kinderen toekijken.
© Tim Dirven/DZG
Burundi Veeteelt
Terug Economie
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 7 /16 Voor de waardigheid van de landbouwer