Groene gordel in Ethiopische hooglanden geeft nieuw leven

Hilke Evenepoel & Bart Carlier - BOS+
14 december 2018
In het voorbije regenseizoen hebben BOS+ en partners meer dan 25.000 inheemse boompjes geplant in de groene gordel in het noorden van Ethiopië. Een stevige buffer tegen klimaatverandering én migratie.

Tegen 2020 zullen alleen al vanwege de woestijnvorming naar verwachting zo'n 60 miljoen mensen uit Afrika bezuiden de Sahara naar Noord-Afrika of Europa migreren, en dat aantal zal in de daaropvolgende decennia alleen maar toenemen.

BOS+ zet daarom met zijn partners (Trees for Farmers, EthioTrees en WeForest Ethiopia) in op het herstel en duurzaam beheer van gedegradeerde vegetatie in de hooglanden van Ethiopië, een gebied geteisterd door extreme omstandigheden van armoede en droogte.

 

Werk, conflict en klimaatverandering

Niet alleen in Ethiopië maar in heel wat regio’s in Afrika migreren mannen, vrouwen en kinderen om werk te vinden. Sommigen zijn dan weer op de vlucht voor conflicten, anderen worden uit hun thuisland verdreven vanwege de klimaatverandering. Deze drie oorzaken overlappen ook vaak.

Voor klimaatmigranten worden de effecten van de stijgende temperaturen pijnlijk duidelijk. Rijke grond is niet langer vruchtbaar; er is zand waar vroeger bomen stonden; droogtes komen vaker voor en duren langer; gras waarop koeien of geiten kunnen grazen wordt schaarser; warmer weer en kortere regens zorgen ervoor dat voedsel produceren of dieren verzorgen niet langer een haalbare optie is.

In Ethiopië (district Degua Tembien, Tigray) plant BOS+ daarom mee aan de groene gordel of The Great Green Wall die de hele breedte van het Afrikaanse continent omspant; van Senegal tot Dsjibouti in de hoorn van Afrika.

De groene gordel bestrijdt klimaatverandering en bredere effecten, voorkomt conflicten, honger en droogte en tempert migratie. In Ethiopië is ondertussen al meer dan 15 miljoen hectare land hersteld.

 

Kaart van Afrika met Groene Muur

 

300 ha bosherstel

BOS+ is er van overtuigd dat de groene gordel en het herstel en duurzaam beheer van gedegradeerde vegetatie belangrijke onderdelen zijn van een bredere strategie om de stroom van Afrikaanse migranten op te vangen die naar de kusten van Europa komen.

We bundelen onze inspanningen in 9 gemeenschappen, die ervoor gekozen hebben om samen meer dan 300 ha gedegradeerd bos te herstellen onder de vorm van exclosures die ze zelf beheren. Dat betekent dat ze er hun vee niet meer mogen laten grazen. Ze mogen er ook geen brandhout verzamelen. Een hele uitdaging voor deze mensen die omwille van enorme landdruk steeds op zoek zijn naar de nog resterende stukjes land.

Duurzaam beheer van gedegradeerde vegetatie is cruciaal om de stroom van Afrikaanse migranten op te vangen die naar de kusten van Europa komen.

The Great Green Wall

De Groene Gordel of The Great Green Wall is eigenlijk meer een metafoor dan een echte ‘groene muur’. Oorspronkelijk was het ontworpen als een fysieke barrière van bomen aan de rand van de woestijn, maar in de afgelopen jaren is het uitgegroeid tot een mengelmoes van projecten die de aangetaste gronden proberen te herstellen, woestijnvorming tegen te gaan en inkomsten te genereren uit de regeneratie van deze gebieden voor lokale gemeenschappen.

BOS+ richt daarom de aandacht vooral op de landloze boeren, vaak jongeren en vrouwen. Samen met hen zoeken we naar activiteiten die een inkomen genereren uit de bovengenoemde exclosures en geen impact hebben op de vegetatie.

 

De plaatselijke bevolking haalt voordeel uit de groene gordel die we daar aanleggen. Samen met haar genereren we ook winst voor ons klimaat en onze biodiversiteit.

Ze organiseren zich vervolgens en krijgen toegang tot een stuk land van de exclosure. Ze installeren er bijenkorven en oogsten er gras voor hun koe, enkele geiten en schapen.

Ze beschermen tegelijk het bos, planten de zaailingen aan en verzekeren de nazorg ervan. Op die manier halen zij ook voordeel uit de groene gordel die we daar aanleggen. Samen met hen genereren we ook winst voor ons klimaat en onze biodiversiteit. We zijn er nog lang niet klaar; waar je ook kijkt, zie je snel voortschrijdende verwoesting. Maar we zijn optimistisch; deze groene corridors zijn meer dan hoopgevend.  

Ethiopië Herbebossing Migratie
Terug naar dossier
Imprimer
In dezelfde categorie - Artikel 6 /14 Defensie installeert zonnepanelen in kamp Lokandu (DR Congo)