Natuurreservaten op zee

Chris Simoens
01 september 2017
Natuurreservaten op zee, ze bestaan! Meer nog, de VN-Conventie over Biodiversiteit bepaalt dat tegen 2020 10% van de zee- en kustzones beschermd moet worden.

Vandaag zitten we al aan 12,7%, althans binnen de zeezones die afhangen van individuele kustlanden (tussen 0 en 200 zeemijl). Toch halen 129 landen die partij zijn voor de Conventie, apart die 10%-doelstelling niet.

Nog heel wat andere zones staan op til. Onder meer een gebied van 1,55 miljoen km² nabij de kust van Antarctica. India wil 5000 km² extra beschermen. Mexico streeft ernaar om 2 zeezones te beschermen, van resp. bijna 335.000 km² en van 11.825 km². Daarmee zou het 11% van zijn nationale zeegebieden beschermen.

Volle zee

Op de volle zee – waar individuele landen geen zeg over hebben - bestaan geen volwaardige natuurreservaten (of Marine Protected Areas). Het wettelijk kader ontbreekt nog. Momenteel lopen onderhandelingen om de biodiversiteit in volle zee volledig te kunnen beschermen.

Ondertussen werken diverse VN-agentschappen wel al aan bescherming binnen hun eigen sector. Zo identificeerde de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) ‘Speciaal Gevoelige Zeegebieden’ (PSSAs) waaronder het Groot Barrièrerif en de Waddenzee. Schepen krijgen er strikte regels opgelegd voor de lossing van olie, schadelijke vloeistoffen en zo meer. De VN-Organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) probeert werelderfgoed op zee te beschermen: atollen, grootbarrièreriffen, lagunes…

Mogelijk wordt het eerste echte natuurreservaat op zee de Sargassozee. Deze staat bekend als een uniek broedgebied voor de Europese en Noord-Amerikaanse paling.

Alle gegevens over natuurreservaten, zowel op zee als op land, kan je terugvinden in de World Database on Protected Areas (WDPA). Deze databank wordt beheerd door het World Conservation Management Center van het VN-Milieuprogramma (UNEP) en door de International Union for the Conservation of Nature (IUCN).

 

Oceanen Biodiversiteit
Terug Planeet
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 4 /8 Wegwijs in de zeezones volgens het VN-Zeerechtverdrag