Samen werken om samen te groeien

Léa Gaudron
23 november 2017
In Congo was ik studieprefect in een lyceum, daarna inspectrice in het middelbaar onderwijs. Ik heb veel ellende rondom mij gezien, veel sociaal onrecht ook. Zelf ben ik ook het slachtoffer geweest van onrecht. Dat heeft me aangegrepen. In plaats van te revolteren, besloot ik te handelen, fel te strijden voor sociale rechtvaardigheid.

 

Marie-Thérèse YAMBI Développement

Wie?

Marie Thérèse Ndumba

Wat?

Yambi Développement is een vereniging in Waver die allerlei activiteiten organiseert voor haar leden, zoals cursussen Frans als vreemde taal, naaiateliers, ontmoetingen tussen gemeenschappen of het uitdelen van voedselpakketten.

Waarom?

Door samenwerking armoede, sociaal onrecht en isolement  tegengaan.

Communauté fraternelle des femmes seules

In 1987 richt ik in Kikwit de Communauté fraternelle des femmes seules op. Die weduwen, gescheiden vrouwen of ongehuwde moeders hadden nood aan zowel morele als materiële steun. Door hen een lapje grond te geven, wilde ik hen niet alleen aan werk helpen, maar hen ook begeleiden, zodat ze zich bewust zouden worden van hun kunnen. Die grond verschaft eten aan hun gezin en wat geld om hun kinderen te laten studeren. Zo wilde ik hen zelfstandig maken, hen emanciperen, zodat ze hun lot in eigen handen kunnen nemen.

Dertig jaar later werpt het zijn vruchten af. Sommigen zijn weer gaan studeren of hebben een baantje gevonden. Sommige kinderen hebben een hogere of universitaire opleiding gehad, veeleer zeldzaam voor jongeren uit Afrikaanse eenoudergezinnen. Hun financiële en voedselzekerheid ging erop vooruit. Ook vanuit milieuoogpunt is de balans positief. Door bomen aan te planten werd  hun grond vruchtbaarder. En dat inspireerde andere vrouwen in de regio. Op gezondheidsvlak zijn die vrouwen gespaard gebleven van hiv. Ze hoefden immers hun lichaam niet meer te verkopen.

Yambi Développement

Begin 2006 ben ik in België komen wonen. Andermaal word ik getroffen door een soortgelijke vaststelling: sociaal onrecht, maar dan van een andere orde. Ongeacht ons opleidingsniveau zijn ikzelf en mijn generatiegenoten het slachtoffer geworden van discriminatie. We kwamen hier aan met onze eigen culturele bagage, onze blik op de wereld, zonder de cultuur van ons gastland te begrijpen.

Ongeacht ons opleidingsniveau zijn ikzelf en mijn generatiegenoten het slachtoffer geworden van discriminatie. We kwamen hier aan met onze eigen culturele bagage, onze blik op de wereld, zonder de cultuur van ons gastland te begrijpen.

Daarom hebben we Yambi Africa opgericht, het latere Yambi Développement. Deze vereniging is gebaseerd op  de uitwisseling van knowhow, op wederzijdse hulp en mekaar ontmoeten. Wij geven cursussen Frans, maar ook burgerschap, wat culturele kruisbestuiving mogelijk maakt.

Sinds 2016 verstrekt Yambi ook voedselpakketten. Met particuliere giften van bij Carrefour en Delhaize geven wij gratis voedsel aan wie nood heeft, of het nu immigranten zijn of niet.

Toekomstige projecten

En daar houdt het nietop  voor mij. In diezelfde geest van voedselzekerheid verbeteren en armoede bestrijden, hebben wij in Congo een viskweekproject opgestart, dat gefinancierd wordt door de gemeente Waver en de provincie Waals-Brabant.

We hebben ook een project opgezet in Marokko, daar waar de vraag erg groot is. Zoals in Congo zagen sommige vrouwen, wanneer ze alleen kwamen te staan, de toekomst zonder man somber in. Ik begeleid er de groepering Quartier de la joie, die een moestuin zal aanleggen zodat de leden aan landbouw kunnen doen. In België hoopt Yambi dit project trouwens financieel te steunen met een Berberlunch te organiseren.

De verschillende verenigingen waaraan ik heb meegewerkt, werken als partners samen. Want mijn enige motto luidt: samen werken om samen te groeien. En dat altijd met sociale rechtvaardigheid voor ogen. Egoïsme, de andere vertrappelen, is de oorzaak van alle onheil in de wereld. Yambi stelt zich ten doel samen groot te worden,  elkaar aan te vullen, samen te werken.

Diaspora DR Congo
Terug Globetrotters
Imprimer