Socio Bosque bindt in Ecuador de strijd aan tegen ontbossing

Launy Dondo
13 juni 2017
In Ecuador kunnen de lokale gemeenschappen het regenwoud niet langer beschermen omdat ze niet meer opgewassen zijn tegen de economische druk. Om deze bedreiging het hoofd te bieden heeft de Ecuadoraanse regering met de steun van WWF-België het project Socio Bosque opgezet dat tevens bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen.

Socio Bosque

Het tropische regenwoud is een waardevolle buffer tegen de klimaatopwarming en herbergt een uitzonderlijke biodiversiteit. In het verleden deden de lokale gemeenschappen er alles aan de natuurlijke rijkdom van hun land te beschermen. Maar omdat ze niet meer in staat waren hun kinderen naar school te sturen of een beroep te doen op gezondheidszorgen, zagen ze zich genoodzaakt het tropische woud in Ecuador intensiever te kappen. De bewoners schakelden over op niet-duurzame landbouwpraktijken of verkochten hun gronden zelfs door. In 2008 besliste de Ecuadoraanse regering het project Socio Bosque op te zetten: landeigenaars en inheemse bevolkingsgroepen krijgen financiële steun voor elke hectare die ze over een periode van twintig jaar beschermen.

 

Positieve gevolgen voor biodiversiteit

Met Socio Bosque wil de regering de inheemse natuur beschermen en terzelfdertijd de strijd aangaan tegen ontbossing en de uitstoot van broeikasgassen. Dat is van groot belang! In het tropisch woud leven er maar liefst 2,5 miljoen insectensoorten, 400.000 plantensoorten, 3.000 vissoorten, 1.294 vogelsoorten, 427 zoogdiersoorten, 427 amfibie-soorten en 378 reptielsoorten.

 

Lokale bevolking betrekken

Het project wil een financieel alternatief bieden aan de inheemse bevolkingsgroepen die de druk van grote buitenlandse investeerders voelen. Via Socio Bosque krijgen de gemeenschappen steun en middelen om te investeren in ontwikkeling op lange termijn. Voor vrouwen is daarbij ook een belangrijke rol weggelegd. Ze krijgen namelijk de mogelijkheid handelsactiviteiten op te zetten. Vrouwen beheren immers hun inkomens beter dan mannen en ze investeren meer om aan de behoeften van hun gezinnen te kunnen voldoen.

Twee mannen op pad in het bos
© WWF Ecuador

Steun van WWF

 

Zoals iedereen weet, is het WWF actief betrokken bij de strijd tegen ontbossing. Het lag dan ook voor de hand dat deze ngo het project Socio Bosque van de Ecuadoraanse regering wilde steunen. Omdat vele lokale gemeenschappen niet goed op de hoogte waren van Socio Bosque besliste het WWF gerichte sensibiliseringscampagnes op te zetten. Het verleende ook technische steun aan de gemeenschappen opdat ze aan de voorwaarden zouden voldoen om aan het project Socio Bosque te kunnen deelnemen.

Sinds de start van het project Socio Bosque in 2008 werd in totaal al een bedrag van negen miljoen dollar uitgedeeld aan ongeveer 170.000 gezinnen. 1,2 miljoen hectaren woud kon beschermd worden.

Meer projecten in de toekomst

Sinds de start van het project Socio Bosque in 2008 werd in totaal al een bedrag van negen miljoen dollar uitgedeeld aan ongeveer 170.000 gezinnen. Dankzij het project konden 1,2 miljoen hectaren woud worden beschermd. Vandaag is er een wachtlijst van meerdere kandidaten. Vanwege de economische crisis die Zuid-Amerika treft, kunnen de autoriteiten namelijk geen middelen meer toekennen. Dat betekent daarom nog niet dat er geen andere projecten voor de bescherming van het woud meer zullen worden opgezet. Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking start het WWF in 2017 een nieuw project van vijf jaar op. Dat zal het regenwoud in Ecuador helpen beschermen, maar ook een duurzame agrobosbouw ontwikkelen die het welzijn van de inheemse gemeenschappen in het land ten goede komt.

Bossen Ecuador
Terug Planeet
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 4 /4 Vervuiling: de vergeten massamoordenaar