Vrouwelijk ondernemerschap ontwikkelen in Senegal

APEFE
05 juni 2019
De Belgische Association pour la promotion de l’éducation et de la formation à l'étranger (APEFE) ondersteunt de ontwikkeling van vrouwelijk ondernemerschap in de voedselverwerkende sector in Senegal via het programma Jigeen Ñi Tamit (= “Vrouwen ook”).

Het programma wil de groei van door vrouwen geleide bedrijven in de voedselverwerkende industrie bevorderen. Daartoe steunt het instellingen die zich inzetten voor vrouwelijk ondernemerschap in deze sector. Daarnaast gaat ook aandacht naar capaciteitsopbouw in bedrijfsondersteunende structuren en in de bedrijven zelf.

Doel: op termijn 100 voedselverwerkende bedrijven ondersteunen in de sectoren fruit en groenten, melk en visserij in de regio Thiès en Louga. Het team dat het programma beheert, hanteerde bij de selectie van de begunstigden een aantal belangrijke en gewenste criteria: onderneemster zijn, werkzaam in de voedselverwerkende sector, in de 3 sectoren en de 2 regio’s die vooraf waren geselecteerd.

Na een eerste verkennende fase en een ontmoeting met potentiële begunstigden werd een eerste testgroep van 46 bedrijven geselecteerd. Tijdens een grondige bevraging werd gepolst naar de technische en managementvaardigheden en –behoeften van de begunstigden. De meeste onderneemsters zijn werkzaam in de regio Thiès en hebben al kunnen deelnemen aan vier opleidingssessies over interne organisatie en vereenvoudigd financieel beheer en over goede hygiënepraktijken.

Doel: op termijn 100 voedselverwerkende bedrijven ondersteunen in de sectoren fruit en groenten, melk en visserij.

Een vrouw krijgt instructies om haar zaak te organiseren.
© APEFE

Biowinkel en - restaurant

Het Réseau des Femmes pour l’Agriculture Biologique et le Commerce Equitable (netwerk van vrouwen voor biologische landbouw en eerlijke handel - REFABEC), een van de begunstigden van het programma, bundelt verschillende projecten: een biologisch restaurant, een winkel en een verwerkingseenheid. De technische assistenten die het project opvolgen, hebben bij een werkbezoek in Thiès kunnen vaststellen dat al grote inspanningen werden geleverd en dat er grote vooruitgang is geboekt op vlak van beheer en hygiëne in het restaurant en de verwerkingseenheid. Zo worden aankopen en verkopen bijgehouden en facturen geklasseerd, er wordt geregeld en grondig schoongemaakt en de hygiënemaatregelen worden in acht genomen (dragen van handschoenen, maskers, werkkledij…).

Ndeye Sira Diop, verantwoordelijke van de winkel, is opgetogen over de eerste resultaten die het netwerk dankzij het programma behaalt: ‘Het programma Jigeen Ñi Tamit komt als geroepen, de vrouwen misten vaardigheden en nu krijgen we ondersteuning op het gebied van boekhouding, beheer en hygiëne. We zijn er zeer tevreden over.’ De vrouwen zijn blij met de begeleiding die ze in het kader van het programma krijgen. Na de opleidingen worden ze verder gecoacht om na te gaan hoe ze de verworven kennis in de praktijk brengen. Op lange termijn komt er ook een opleiding van coaches of begeleiders.

Het programma Jigeen Ñi Tamit komt als geroepen, de vrouwen misten vaardigheden en nu krijgen we ondersteuning op het gebied van boekhouding, beheer en hygiëne. We zijn er zeer tevreden over.

Ndeye Sira Diop

Technische en managementopleiding en –begeleiding vormen 2 pijlers van het programma, maar het is ook de bedoeling in de bedrijven innovatie, het gebruik van grondstoffen uit de biologische landbouw en van hernieuwbare energie in de verwerkingseenheden te bevorderen. De onderneemsters die aan het programma deelnemen, zullen in de toekomst kwalitatieve producten tegen concurrentiële prijzen kunnen aanbieden en hun afzetmarkt eventueel kunnen uitbreiden tot de grote distributie.   

Even ter herinnering, APEFE is een vereniging zonder winstoogmerk ter bevordering van onderwijs en opleiding in het buitenland. Ze is werkzaam in tien landen, waaronder Senegal, en voert verschillende programma’s uit die op de specifieke behoeften van de landen zijn afgestemd. Na een hele reeks programma’s in het kader van onderwijs en opleiding te hebben uitgevoerd, zette APEFE een meerjarenplan ter ondersteuning van vrouwelijk ondernemerschap 2017-2021 op, genaamd Jigeen Ñi Tamit. Dat plan wordt door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking gefinancierd en werd in partnerschap met het Ministerie van de Vrouw, het Gezin en Gender van Senegal uitgewerkt.

Senegal Ondernemerschap Vrouwen
Terug Economie
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 3 /12 Tomaten tegen werkloosheid