Wegwijs in de zeezones volgens het VN-Zeerechtverdrag

Chris Simoens
04 augustus 2017
Het VN-Zeerechtverdrag omschrijft specifieke zones op zee. Wat betekenen ze?
Zeezones

 

Baseline

 • De lijn die de grens tussen land en zee afbakent (= laagwaterlijn).

Binnenwater

 • Water aan de landzijde van de baseline (bijvoorbeeld estuaria).

Territoriale wateren

 • Tot 12 zeemijl vanaf de baseline (1 zeemijl = 1852 meter).
 • Kuststaten hebben er volledige soevereiniteit. Schepen onder de vlag van andere staten hebben er in principe recht op onschuldige passage.

Aansluitende zone

 • Tussen 12 en 24 zeemijl vanaf de baseline.
 • Kuststaten mogen er optreden bij schending van hun wetten (douane, belastingen, immigratie…). Ze mogen er ook de trafiek van archeologische voorwerpen uit zee controleren en bestraffen.

Exclusieve economische zone (EEZ)

 • Tot 200 zeemijl vanaf de baseline.
 • Kuststaten hebben de soevereine rechten om deze zone economisch te exploiteren, bijvoorbeeld om er te vissen of energie op te wekken uit water, stromingen en wind. Ze staan ook in voor de bescherming van het mariene milieu.

Continentaal plat

 • Analoog aan EEZ, maar met inbegrip van de zeebodem. Het continentaal plat loopt tot aan de helling. Soms reikt het verder dan 200 zeemijl.
 • Kuststaten hebben gelijkaardige exclusieve rechten als in de EEZ, ze kunnen er ook boringen uitvoeren en kabels en pijplijnen aanleggen.

Volle zee en de Zone

 • De zeeën buiten het continentaal plat. De volle zee slaat op de waterkolom, de Zone op de zeebodem.
 • Hier geldt vrijheid van scheepvaart, visserij etc. De staat onder wiens vlag een schip vaart, draagt de volledige verantwoordelijkheid voor dat schip. Elke staat dient er rekening te houden met de belangen van andere staten. De volle zee is bij uitstek bestemd voor vredevolle doelen.

De vrijheid om te vissen wordt ingeperkt door de plicht om de zeevisvoorraden optimaal te beheren, zoals onder meer omschreven in het Fish Stock Agreement van 1995. Alle staten hebben de plicht om het mariene milieu te beschermen, vervuiling van zeewater en zeebodem is dus niet toegestaan. Er is sprake van ‘gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid’ (Common Heritage of Mankind): staten en bedrijven dienen het gemeenschappelijk erfgoed te bewaren voor toekomstige generaties. Exploitatie van mineralen uit de zeebodem valt daaronder.

Internationale wateren

 • Omvatten naast de volle zee ook de zeebodem verder dan 200 zeemijl, dus buiten de Exclusieve Economische Zone.

 

Zeerecht
Terug Planeet
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 5 /8 Welke wetten gelden er in niemandsland oceanen?