Snel lezen

1

100.000 euro tegen sprinkhanenplaag in Yemen

Chris Simoens
09 september 2019
België steunt de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) om een sprinkhanenplaag in te dijken in Yemen.

 

Het door conflicten geteisterde Yemen kent al een enorme humanitaire crisis. Maar liefst 15,9 miljoen mensen – 53% van de totale bevolking – lijden er onder een zware voedselonzekerheid (cijfers van december 2018). Voor 64.000 ervan is de toestand heel ernstig.

Daar komt bovenop dat er zich sprinkhanenzwermen ontwikkelen die naast maïs, ook groenten en fruit (dadelpalm, citroenboom…) aantasten. De economische impact wordt geschat op honderdduizenden dollars. Bovendien legt de sprinkhanenplaag een extra zware hypotheek op de al catastrofale voedselonzekerheid.

Daarom besloot België om via SFERA, het Special Fund for Emergency and Rehabilitation Activities van de FAO, 100.000 euro in te zetten om de sprinkhanen te bestrijden. Het fonds sproeit daartoe uiterst lage volumes (ULV) pesticiden, zowel handmatig met toestellen in rugzakformaat als met grotere toestellen die op voertuigen gemonteerd werden. In het verleden bleek deze ULV-benadering heel efficiënt om sprinkhanenplagen op het platteland te controleren.

Het project wil het inkomen en de voedselzekerheid van 100.000 mensen veilig stellen. Vooral boeren, veetelers en nomaden die in de door sprinkhanen geplaagde gebieden leven.

Ook de naburige landen rond de Rode Zee zullen voordeel halen uit de actie. Want als de sprinkhanenplaag in Yemen onderdrukt wordt, zal dat de verdere verspreiding naar de buurlanden tegengaan.

Een jongen toont een maïsstengel met 2 sprinkhanen erop.
© FAO
Jemen Landbouw Humanitaire hulp
Volgend artikel 100.000 euro tegen ondervoeding in Tsjaad