Snel lezen

1

175.000 euro voor Indonesische landbouwers op Sulawesi

Fanny Lamon
11 februari 2019
Na de aardbeving en de tsunami die in Indonesië duizenden landbouwgemeenschappen hebben ontwricht, is de voedselzekerheid in het land bedreigd. In samenwerking met de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) wil België nu de hervatting van de lokale landbouwproductie ondersteunen.

 

Landbouw vernietigd door twee natuurrampen

Op 28 september 2018 troffen een vernietigende aardbeving en tsunami het centrum van het Indonesische eiland Sulawesi. Daarbij verloren 2100 mensen het leven. Deze natuurrampen veroorzaakten grote landverschuivingen, waardoor tal van landbouwvoorzieningen, en in het centrum van het eiland ook transportwegen, beschadigd raakten. De schade is des te problematischer als je weet dat duizenden gezinnen op Sulawesi volledig afhankelijk zijn van de landbouw, die 52 procent van de totale bevolking tewerkstelt.

 

Voor een heropbouw van Sulawesi

Als reactie op deze natuurrampen heeft de FAO een noodhulpproject opgezet. Dat gebeurde onder meer met de steun van België, dat 175.000 euro stortte aan het Special Fund for Emergency and Rehabilitation (SFERA). Doel: zo’n 3000 kwetsbare landbouwgezinnen ondersteunen in Palu, een van de zwaarst getroffen gebieden waar de bevolking in grote mate afhankelijk is van tuinbouw.

Nu komt het er vooral op aan de tuinbouwproductie weer op gang te brengen én te verbeteren, in eerste instantie door opnieuw voorraden aan te leggen van zaaigoed en meststoffen die niet schadelijk zijn voor het milieu, maar ook door het teeltmateriaal te vervangen dat door de aardbeving werd beschadigd. Op lange termijn is het ook de bedoeling de lokale gemeenschappen op te leiden op het gebied van goede landbouwpraktijken om hen minder afhankelijk te maken van externe voedselhulp.

 

Humanitaire hulp Indonesië
Volgend artikel 350.000 euro voor de rijstboeren in de Filipijnen