Snel lezen

2

350.000 euro voor weerbare landbouwers in Malawi

Marloes Humbeeck
04 maart 2019
Malawi wordt regelmatig getroffen door extreme weersomstandigheden die nefaste gevolgen hebben voor de landbouw. Daarom wil de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) de landbouw in Malawi preventief beschermen. Met de steun van België.

 

Belang en kwetsbaarheid van de landbouw

Malawi werd in het verleden verschillende keren geconfronteerd met het fenomeen El Niño. Dat natuurverschijnsel leidt tot de opwarming van de Stille Oceaan, met extreme weersomstandigheden tot gevolg. In de voorbije jaren kreeg de landbouwsector in Malawi daardoor zware klappen. Langdurige droogte deed de productie sterk dalen. Het verlies komt hard aan aangezien landbouw de financiële steunpilaar is van Malawi. Zo neemt de landbouw maar liefst één derde van het BNP voor zijn rekening en voorziet deze sector het grootste deel van de rurale bevolking van een inkomen. Een verdere verzwakking van gronden en gewassen zou dus dramatische gevolgen hebben voor de inwoners van Malawi.

 

Informeren voor een betere preventie

Om de weerbaarheid van de Malawische boeren te vergroten, heeft de FAO een preventieprogramma opgezet. België levert een bijdrage van 350.000 euro. 22.000 mensen gevestigd in 8 van de 12 geïdentificeerde risicogebieden zullen bereikt worden. Doel: actief het verlies van gewassen en vee tegengaan door de toegang tot water en andere landbouwmiddelen te vergroten.

De FAO zal snel groeiende zaden verdelen die tolerant zijn aan droogte, vee controleren op ziektes en indien nodig vaccineren, en het nodige materiaal leveren voor micro-irrigatie. Daarbovenop zullen de plaatselijke boeren leren hoe ze landbouwverliezen kunnen voorkomen. Ze krijgen ook een vorming over hoe ze op een efficiënte manier hun grond kunnen bewerken en onderhouden in tijden van extreme droogte. Zo kunnen ze zelf voorbereidingen treffen als el Niño weer toeslaat.

Op deze manier wil de FAO ook in onstabiele weersomstandigheden een stabiele landbouwproductie behouden in Malawi.   

 

Malawi Humanitaire hulp Landbouw
Volgend artikel 7,6 miljoen euro voor heropbouw Irak