Snel lezen

2

3D-printen helpt revalidatie in Afrika

Antoine Delers
07 juni 2019
Handicap International wil 3D-technologie inzetten voor slachtoffers van natuurrampen en conflicten. De resultaten van het project Imp&Acte3D dat in Afrika loopt, zijn alvast veelbelovend.

 

Meer dan 30 miljoen mensen in lage-inkomenslanden hebben nood aan een orthopedisch hulpmiddel. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat slechts 5 à 15 percent van hen toegang heeft tot dergelijke hulpmiddelen. Nieuwe technologieën zoals 3D-printen en ‘telegeneeskunde’ (gezondheidszorg op afstand via telecommunicatie) bieden nieuwe mogelijkheden om gezondheidszorg te verstrekken. Zo kunnen zorgverleners bijvoorbeeld in contact komen met patiënten in afgelegen gebieden of slachtoffers van natuurrampen of conflicten bereiken.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft 700.000 euro uitgetrokken voor het project Imp&Acte3D, waarmee Handicap International telegeneeskunde organiseert en orthopedische hulpmiddelen in 3D-print aanbiedt. Het studiewerk werd verricht door Kris Cuppens en Tom Saey, onderzoekers bij het expertisecentrum Mobilab van de Thomas More hogeschool in Brussel. Het onderzoek richt zich op de invoering van 3D-printtechnologie voor revalidatie in West-Afrika. Doel: de productiviteit van orthopedisten op het terrein verhogen en meer kinderen en volwassenen  met een handicap helpen. Het onderzoeksproject liep van november 2017 tot november 2018 in 3 Afrikaanse landen: Togo, Mali en Niger.

Met het project Imp&Acte3D wilde Handicap International ook een vergelijkende studie maken van de klinische effecten van in 3D geprinte en traditionele ortheses (= uitwendig gedragen hulpmiddel). Uit de cijfers blijkt dat patiënten de voorkeur geven aan 3D-hulpmiddelen vanwege de kwaliteit en de vormgeving, maar dat de traditionele ortheses toch nog als duurzamer worden beschouwd. In vergelijking met de traditionele orthopedische hulpmiddelen leveren 3D-geprinte hulpmiddelen heel wat tijdwinst op en zijn ze goedkoper in de aanmaak.

Een dokter past een hulpmiddel aan op het been van een man.
© Xaume Olleros/HI
Gezondheid Mensen met een beperking
Volgend artikel Kinesitherapie zonder grenzen