Snel lezen

Alle Belgische ontwikkelingsprojecten op openaid.be

Chris Simoens
07 februari 2019
Voortaan vind je op openaid.be een overzicht terug van alle projecten, programma’s en organisaties die sinds 2014 steun ontvangen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
 

Glo.be biedt achtergrondinformatie rond actuele thema’s die verband houden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Terzelfdertijd vind je er een selectie van projecten die illustreren hoe België de SDG’s in het buitenland helpt realiseren. Glo.be geeft je ook tips mee over hoe je als individuele burger kunt bijdragen om de SDG’s tot een goed einde te brengen.

Wil je echter een overzicht van alle projecten en programma’s van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en hun budgetten (vanaf 2014), dan kan je vanaf nu terecht op openaid.be. De gebruiker kan zoeken per land, sector, organisatie en SDG. Daarnaast vind je er ook een aantal succesverhalen die een beeld geven van de Belgische ontwikkelingsactiviteiten.

De website kadert binnen de inspanningen die België levert om zich transparanter te tonen omtrent zijn ontwikkelingssamenwerking. Vandaag staat België in de Aid Transparency Index op de zevende plaats van alle bilaterale donoren. Met openaid.be hoopt ons land toe te treden tot de absolute top.

 

Belang transparantie

Het belang van transparantie wordt alom erkend en staat ingeschreven in internationale verklaringen zoals de Paris Declaration of Aid Effectiveness (2005) en het Busan Partnership Agreement (2011).

Transparantie draagt er immers toe bij dat donoren hun inspanningen beter coördineren, en overlappingen of leemtes vermijden. Partnerlanden kunnen op basis van aangekondigde steun beter hun budgetten plannen. Transparantie maakt het ook mogelijk om iedereen die betrokken is voor zijn of haar verantwoordelijkheid te plaatsen. Ten slotte kan het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking daardoor verbreed worden.

Ontwikkelingsbeleid Belgische Ontwikkelingssamenwerking
Volgend artikel Vrouwenrechten en ondernemerschap stimuleren in Guinee