Snel lezen

App maakt ruimdiensten meer rendabel

Chris Simoens
04 maart 2019
Hoe kan een app ertoe leiden dat beerputten efficiënter geruimd worden? Ontdek een project van Protos in Bamako (Mali).
 

Degelijke toiletten zijn een must voor een gezonde leefomgeving. Maar dan moeten de beerputten wel regelmatig geruimd worden. En moet er voldoende infrastructuur zijn om het ‘fecale slib’ te verwerken.

In Bamako, de hoofdstad van Mali, zijn meerdere ruimers actief. Maar hun activiteiten verlopen nogal onoverzichtelijk. De overheidsdiensten die voor sanering instaan, hebben het dan ook niet makkelijk om een goed beleid te voeren. Daarom besliste Protos om een app uit te werken waarmee de ruimers zelf de gegevens verzamelen. Zij steunde daarbij op haar terreinkennis en die van haar plaatselijke partners. De ngo voerde ook talrijke gesprekken met ruimingsbedrijven in Bamako.

 

Zeer gebruiksvriendelijk

De app is eerst en vooral zeer gebruiksvriendelijk. De ruimers kunnen er vlot mee overweg, ook al zijn de meesten analfabeet. Zelfs bij relatief fel buitenlicht is de app goed zichtbaar. Ook bij een beperkt internetbereik functioneert hij moeiteloos. Ten slotte kan de app op elke Android-smartphone geïnstalleerd worden. Dat type smartphone is in Bamako wijdverspreid en bovendien betaalbaar.

De smartphone reist altijd met de chauffeur mee. Op geregelde tijdstippen slaat hij automatisch de uurwaarden en gps-gegevens op. De ruimers zelf geven de commerciële informatie over de klanten in: contacten, opgepompte volumes, betaalde prijzen, tevredenheid…

Ook zonder internetverbinding kan de app gebruikt worden. Van zodra de telefoon weer met het internet verbonden is, stuurt deze de gegevens door naar een server. Wie daarvoor de toestemming heeft, kan alle gegevens inkijken. Deze kunnen ook opgeroepen worden onder vorm van kaarten, situatieoverzichten of spreadsheets.

De app bleek in de smaak te vallen bij de ruimers. Meer dan 75% van de deelnemers bleef de app gebruiken.

Gestegen rentabiliteit

De app bleek in de smaak te vallen bij de ruimers. Meer dan 75% van de deelnemers bleef de app gebruiken. Tijdens een proefperiode van maart tot december 2017 werden 2984 ruimingen en 2500 lozingen geregistreerd.

De ruimers stelden ook een licht gestegen rentabiliteit vast: +15% qua inkomsten per afgelegde km en +22% qua inkomsten per geruimde m³. De beheerders van de ruimdiensten gaven aan dat ze hun voertuigen beter kunnen controleren en misbruik kunnen beperken.

De overheidsdiensten kunnen de concrete noden beter inschatten. Dankzij de app hebben ze immers een duidelijk zicht op de gehanteerde prijzen, de volumes geruimd slib, waar en wanneer het slib werd geruimd en zo meer.

Mali Sanitaire voorzieningen Digitalisering