Snel lezen

2

België trok 170 miljoen euro uit voor humanitaire hulp in 2017

Arturo Biglia
08 februari 2018
Met een budget van 170 miljoen euro, dat ongewijzigd blijft in 2018, wil België de humanitaire beginselen en het internationaal humanitair recht nakomen en werk maken van innovatie van de humanitaire hulp.


Het humanitair budget van 170 miljoen euro werd in 2017 nagenoeg volledig vereffend (99,99%). Dankzij een brede waaier aan instrumenten en flexibele financieringen versterkt België zijn positie als moderne en vernieuwende donor.

De financiering is bestemd voor verschillende soorten organisaties: Belgische en internationale humanitaire ngo’s enerzijds, en internationale humanitaire organisaties anderzijds. Belgische en internationale ngo’s ontvingen in totaal 25 miljoen euro (6% meer in vergelijking met 2016), wat neerkomt op 14,7% van het totale budget. 144,8 miljoen euro ging naar internationale organisaties; een bedrag goed voor 85,3% van het totale Belgische budget voor humanitaire hulp. Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC), de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) en het Wereldvoedselprogramma (WFP) genoten de meeste financiering.

Qua geografische spreiding van de humanitaire hulp, gingen de meeste middelen - namelijk 50 miljoen euro - naar het Midden-Oosten. Die steun was vooral bestemd voor de crisissen in Syrië en Irak, gevolgd door die in Jemen en de bezette Palestijnse gebieden. Het gebied van de Grote Meren, en vooral de DRC, kreeg meer dan 34 miljoen euro steun. Vier landen waar in 2017 een hongersnood dreigde of heerste (Nigeria, Jemen, Zuid-Soedan en Somalië) ontvingen samen 33 miljoen euro.

In het kader van de Grand Bargain beloofde België om tegen 2020 25% van de Belgische humanitaire hulp toe te kennen aan lokale humanitaire actoren. Bovendien blijft het budget voor humanitaire hulp in 2018 stabiel: het bedraagt wederom 170 miljoen euro vanwege het toenemend aantal humanitaire crisissen. Analyses wijzen uit dat de grootste crisissen in 2018 zich zullen voordoen in het gebied van de Grote Meren, de Sahel, het Midden-Oosten en de Hoorn van Afrika. De situatie in Jemen, Irak, Bangladesh/Myanmar, Ethiopië, Oeganda, Burundi, Zimbabwe en Libanon zou in de loop van 2018 enorm kunnen verslechteren en moet dus ook zorgvuldig opgevolgd worden.

Humanitaire hulp
Volgend artikel 19 miljoen euro voor UNRWA