Snel lezen

België wil meer internationale samenwerking

FOD BZ/SPF AE
27 september 2019
België sluit zich aan bij de ‘‘Alliantie voor Multilateralisme’. Omdat we enkel door een sterke internationale samenwerking de globale uitdagingen kunnen aanpakken.

 

De gloednieuwe ‘Alliantie voor Multilateralisme’ slaat op een groep landen die onder impuls van Frankrijk en Duitsland internationale samenwerking wil verdedigen en versterken, nu die onder vuur ligt. De lancering van de alliantie gebeurde in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York eind september 2019.

Vicepremier Alexander De Croo nam voor België deel aan de lancering. ‘Het multilateralisme staat onder druk op een moment dat we net meer internationale samenwerking nodig hebben,’ zei de minister. ‘Geen enkel land kan belangrijke uitdagingen zoals terrorisme, klimaat, migratie, mensenrechten, de digitale transformatie of duurzame ontwikkeling alleen aan. Sommigen verkiezen een wereld niet langer gedefinieerd door gemeenschappelijke waarden en onderling afgesproken regels, maar door zelfbelang en mercantiele drijfveren. De geschiedenis leert ons dat dit op de langere termijn niet zeer succesvol is.’

Geen enkel land kan belangrijke uitdagingen zoals terrorisme, klimaat, migratie, mensenrechten, de digitale transformatie of duurzame ontwikkeling alleen aan.

Alexander De Croo

Vicepremier De Croo pleit voor een slimmere en meer duurzame strategie, die bestaande allianties versterkt, de deur opent voor nieuwe vrienden en de internationale rechtsorde die we samen bouwden, vernieuwt en versterkt. Om dat te doen, is het essentieel dat alle landen – en zeker de grote – volgens gemeenschappelijke regels spelen, eerder dan via machtsontplooiing enkel korte termijn belangen te dienen.

‘Multilateralisme is een zeer bewuste keuze voor België. Ons land stond mee aan de wieg van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de NAVO. Op een moment dat anderen de internationale samenwerking trachten te ondermijnen, moeten wij tegen de stroom durven ingaan,’ aldus minister De Croo.

 

Concrete initiatieven

België - momenteel niet-permanent lid van de Veiligheidsraad - verleent alvast steun aan een aantal concrete initiatieven. Zo zal ons land actie ondernemen om het respect voor internationaal humanitair recht te versterken en ook bijdragen tot de ontwikkeling van een strategie om de veiligheidsrisico’s gekoppeld aan het klimaat te beheersen. België wil ook samenwerken om de cyberveiligheid te bevorderen. Andere initiatieven voor concrete multilaterale actie zullen volgen.

 

Wil je meer weten over de troeven van internationale samenwerking? Lees dan Waarom internationale samenwerking meer dan ooit belangrijk is

Schermpje met #MulateralismMatters
Internationale samenwerking
Volgend artikel Samenwerking Senegal en Rwanda: ondernemerschap, privésector en seksuele rechten