Snel lezen

2

België zet zich in voor internationale bemiddeling

Koen Adam
24 mei 2018
De bereidheid tot verzoening en compromis maakt deel uit van België’s DNA. Ons land ondersteunt dan ook graag bemiddelingsinspanningen, wereldwijd.

 

In het kader van zijn campagne voor een niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad heeft België steeds aangegeven een brugfunctie te willen vervullen in geval van conflict. Onze eigen geschiedenis getuigt van een verzoenings- en compromisbereidheid die deel uitmaakt van ons DNA. Bemiddeling of mediatie is voor de diplomatie een uitgelezen instrument om partijen in conflict dichter bij elkaar te brengen en hen aan te sporen hun geschillen vreedzaam te beslechten. 

Gesterkt door de eigen traditie wil België wereldwijde mediatie-inspanningen helpen ondersteunen. Op initiatief van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders vond in februari 2017 een grote conferentie plaats in Brussel. Toonaangevende spelers in het mediatie-landschap gaven er hun visie op de wijze waarop hier vooruitgang kon geboekt worden. Aansluitend werden begin 2018 in New York twee seminaries op Hoog Niveau gewijd aan pijnpunten in het mediatie-verhaal: het spanningsveld dat kan ontstaan met humanitaire actoren in crisishaarden enerzijds, en de rol van de Afrikaanse vrouw in mediatie anderzijds.

Daarnaast steunt België internationale organisaties die actief zijn in bemiddeling zoals de Verenigde Naties, de Europese Dienst voor Buitenlandse Actie (EEAS), het Europees Instituut voor de Vrede (EIP), het Initiatief voor Crisisbeheer (CMI) of Sant Egidio. Met Brussel als diplomatieke hub biedt ons land zich aan als gastheer voor de bemiddelingstrajecten die deze organisaties opstarten. Ten slotte investeert de FOD Buitenlandse Zaken ook in mediatietraining en sensibilisering van de eigen diplomaten. Eind 2018 wordt voor de eerste keer een mediatieluik voorzien in de vormingsprogramma’s die het Egmont instituut in samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken aanbiedt aan buitenlandse diplomaten.

Onze aanwezigheid in de Veiligheidsraad gedurende de volgende twee jaar zal een bijkomende stimulans bieden om de uitwerking van een eigen mediatieprofiel kracht bij te zetten. Daarbij kunnen onze ervaring met ‘constitutional engineering’ en de omgang met minderheden, alsook onze Afrika-focus mogelijk als troefkaarten uitgespeeld worden.

Lees meer over internationale bemiddeling bij conflicten.en vrouwelijke bemiddelaars zijn onmisbaar

 

Vredesopbouw Vredesonderhandelingen
Volgend artikel Vrouwelijke bemiddelaars zijn onmisbaar