Snel lezen

Defensie installeert zonnepanelen in kamp Lokandu (DR Congo)

Naar een tekst van Jean-François Dubois
22 maart 2018
De energietransities die voor een duurzame toekomst nodig zijn, gelden natuurlijk ook voor Defensie. Hernieuwbare energie gebruiken maakt deel uit van het werk van het personeel en verenigt zowel ecologie, economie als operationaliteit. Een energieproject van het Detachement Genie in de Democratische Republiek Congo eind 2016 getuigt hiervan.

 

Een fotovoltaïsche installatie verzekert vanaf nu de energieonafhankelijkheid van het kamp van Lokandu. Zij bestaat uit 48 zonnepanelen, een batterijpack, een omvormer, een regeleenheid en een laptop. Dit eilandsysteem voorziet de nodige energie voor de woning van onze 7 vertegenwoordigers van de constructiegenie die instaan voor de coaching van hun Congolese collega’s, evenals de energie van het bijhorende waterzuiveringsstation.  

De voordelen van het systeem zijn divers en bewezen. Het verbruik van 70l brandstof per dag evenals de overige werkingskosten vereisen een maandelijks budget van 4000 euro. De investeringskost voor het zonne-eiland bedraagt 38.673 euro en vraagt quasi geen werkingskosten. Rekening houdend met de fluctuerende olieprijs betaalt de installatie zich bijgevolg binnen de 10 tot 11 maand terug.

Volgens adjudant Laureys zijn de voordelen op milieuvlak talrijk: een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, een lagere ecologische voetafdruk, geen afvalproductie tijdens de uitbating, geen uitstoot van broeikasgassen en tot slot geen risico op bodem- en waterverontreiniging. Ook de geluidsoverlast verdwijnt, wat de druk op de lokale fauna vermindert en de levenskwaliteit van de omwonenden verbetert. De afwezigheid van lawaai zal uiteraard ook een tactisch voordeel opleveren.

Wat veiligheid betreft vermindert deze energieomschakeling de brand- en explosierisico’s evenals de risico’s verbonden aan het transport (ongelukken en/of aanvallen van de konvooien) en de omschakeling maakt militaire capaciteit vrij op het vlak van de herbevoorrading, en dat zowel logistiek als voor de bijhorende force protection.

Slechts vier militairen zijn in staat om op tien dagen tijd de installatie te transporteren en op te stellen, en dat met militaire middelen. Dat laat een snelle herontplooiing toe op een andere plek zonder grote kosten.

Last but not least sluit dit project aan bij de het milieuactieplan van Defensie aangezien het de ecologische voetafdruk verlaagt.

Momenteel vindt er overleg plaats om bijkomende fotovoltaïsche productiecapaciteit te verwerven onder de vorm van “Zonne-energie Kits”. Deze laatste zijn vergelijkbaar met de installatie in Lokandu. Als deze onderling verbonden worden, maken ze een grotere productie mogelijk voor grotere kampen.

 

Hernieuwbare energie Defensie