Snel lezen

Drones bewaken voedselzekerheid

Chris Simoens
01 december 2016

Onderwijs, gezondheidszorg, natuurbescherming, landbouw…: alle kunnen ze baat hebben bij digitalisering. Ziehier een voorbeeld.

 

De VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) wil drones inzetten voor de voedselzekerheid. De ‘onbemande luchtvaartuigen’ kunnen bijvoorbeeld luchtfoto’s nemen van akkers, bossen en kustlijnen. Dat laat toe om de gezondheidstoestand van gewassen of bosbranden op te volgen. Met speciale sensoren – veel gevoeliger dan een mensenoog - kunnen drones opmerken wanneer planten stress krijgen. Dat wijst op een tekort aan water of voedingsstoffen of op een pestaanval. De drones signaleren het probleem zodat landbouwers snel kunnen ingrijpen en zo oogstverlies vermijden. Momenteel ontwikkelt men drone-robots die insectenstalen kunnen nemen of vallen plaatsen.

In de Filipijnen loopt een pilootproject met drones die akkers scannen om de risico’s op natuurrampen te achterhalen. Ze voeden er waarschuwingssystemen en brengen info aan die de overheid gebruikt in haar plannen voor ‘rampenparaatheid’. In tegenstelling tot satellieten functioneren drones ook bij bewolkt weer. Bovendien geven ze details weer tot op 1 à 3 cm. Keerzijde is wel dat installaties en personeel nodig zijn om de massa aan gegevens te verwerken. Ook de kostprijs van 71.000 euro is niet min. Maar men verwacht dat die prijs zal dalen door toenemend gebruik.

Mannen maken een drone klaar voor het opstijgen
© FAO
Digitalisering
Volgend artikel Lessen voor een digitale toekomst