Snel lezen

Enabel: nieuwe naam Belgisch ontwikkelings-agentschap

Vincenza Ferrigno
15 januari 2018
Op 1 januari 2018 werd de Belgische Technische Coöperatie, bekend als BTC, Enabel. De naamsverandering past in de hervorming van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Het agentschap heeft nu meer autonomie en bevoegdheden om zijn verruimde mandaat uit te voeren.

 

Enabel is de nieuwe naam van het ontwikkelingsagentschap van de Belgische regering dat het Belgische beleid rond internationale ontwikkeling uitvoert. Zijn werking is voortaan beter afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Zo zal het zijn partners ondersteunen bij initiatieven over duurzame ontwikkeling. Daartoe stelt het agentschap niet alleen de eigen expertise en die van de Belgische overheid ter beschikking, maar bevordert het ook de dialoog tussen alle betrokken spelers om de best mogelijke partnerschappen tot stand te brengen.

Enabel focust op vooruitgang en wil bijdragen aan een duurzame wereld waar iedereen rechten en vrijheden heeft. Het agentschap wil landen die daarin meegaan een duwtje in de rug te geven. Daarom heeft het gekozen voor een naam die is afgeleid van het Engelse "enable", wat zoveel betekent als faciliteren, in staat stellen of zelfstandig maken. De echte woordspeling ligt echter in de laatste lettergreep, -bel, die doelbewust werd gekozen om het verband te leggen met "België".

Enabel logo

De naam bevat dus de essentie van het agentschap en zinspeelt tegelijk op zijn rol als facilitator van vooruitgang, ontwikkeling en samenwerking en op het Belgische aandeel, dat ook in het logo overduidelijk aanwezig is. De vogel in de nationale driekleur staat voor de visie van Enabel en symboliseert de autonomie en de vrijheid om zich te ontplooien en eigen keuzes te maken, wat absolute voorwaarden zijn om het doel te bereiken.

Enabel