Snel lezen

Europeanen blijven ontwikkelings-samenwerking steunen

Alisson De Leenheer
05 oktober 2018
Volgens de Eurobarometer 2018 – de jaarlijkse enquête van de Europese Commissie – blijven de burgers van de Europese Unie (EU) positief staan ten opzichte van de steun die de Unie geeft aan ontwikkelingssamenwerking.

 

Uit het rapport van de Commissie blijkt dat bijna 90% van de Europeanen het belangrijk vindt om de mensen in de ontwikkelingslanden te helpen. 71% van de ondervraagden geeft aan dat de strijd tegen armoede in de ontwikkelingslanden één van de belangrijkste prioriteiten zou moeten zijn. Ze willen dat het huidige niveau van ondersteuning gehandhaafd wordt, en waar mogelijk versterkt. Eenzelfde percentage is er dan ook van overtuigd dat ontwikkelingssamenwerking een efficiënte manier is om armoede te bestrijden en de vrede in de wereld te bevorderen. Een iets lager percentage van 69% gelooft daarenboven dat het illegale migratie kan terugdringen. Het merendeel van de ondervraagden spreekt zijn steun uit om door middel van financiële hulp de reguliere migratie en de ontwikkeling van de landen te ondersteunen. Toch vinden ze niet dat de EU daar meer budget voor moet vrijmaken dan nu het geval is. Wat betreft de privésector meent 80% dat deze actief betrokken moet worden.

De strijd tegen armoede was een van de centrale thema’s van de enquête. Een interessante vaststelling is dat 74% van de ondervraagden zegt dat deze strijd een positieve invloed heeft op de burgers. Ze voegen er zelfs aan toe dat het in het belang van de EU is om er aan deel te nemen. Bovendien vindt bijna driekwart van de respondenten dat het een morele verplichting is om armoede te bestrijden. Ontwikkelingssamenwerking moet, volgens hen, van de wereld een meer rechtvaardige en vreedzame plek maken.

Bijna driekwart van de respondenten vindt dat het een morele verplichting is om armoede te bestrijden. Ontwikkelingssamenwerking moet, volgens hen, van de wereld een meer rechtvaardige en vreedzame plek maken.

Iets minder dan de helft van de burgers (ongeveer vier op de tien) geven aan persoonlijk betrokken te zijn bij de steun aan de ontwikkelingslanden. Zo zegt meer dan één op de vijf dat ze doneren aan NGO’s of verenigingen en maakt circa 21% ethische keuzes in zijn dagelijkse aankopen. In vergelijking met het rapport van 2016 is deze betrokkenheid iets gedaald, maar zit ze nog steeds boven het niveau van 2014 en 2015.

Wat gendergelijkheid betreft, geeft 86% aan dat dit een belangrijke kwestie is die het EU-beleid moet aanpakken. Vooral de bestrijding van geweld tegenover vrouwen, het terugdringen van seksistische attitudes én een vlottere toegang voor meisjes in het onderwijs moeten prioriteit krijgen.

Ten slotte peilde de enquête ook naar de informatiekanalen die mensen gebruiken om meer te weten te komen over ontwikkelingskwesties. De top 3 omvat, weinig verrassend: de televisie, sociale media en kranten. In het algemeen geeft deze enquête een optimistisch beeld van de Europeanen, en dat op een representatieve manier. Ze bracht immers de mening van 27.732 burgers in kaart.

Europese Unie Wereldburgerschap