Snel lezen

2

Forum Enoumama

Benoit Dupont
01 juni 2017
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking investeert in Benin in het project « Forum Enoumama » dat de rechten van vrouwen en meisjes wil promoten. En dat in het kader van de beweging She Decides.

 

75% van de vrouwen in Benin wordt getroffen door verbaal en fysiek geweld. Bovendien blijven de moeder- en kindersterfte er zeer hoog. En dat als gevolg van de beperkte beslissingsvrijheid van vrouwen op vlak van geboorteregeling. Om de situatie te verhelpen ondersteunt de Belgische Technische Coöperatie (BTC) de oprichting van het forum Enoumama. Het forum verenigt vertegenwoordigers van de civiele samenleving die door BTC Benin worden opgeleid rond verschillende gendervraagstukken.


Enoumama leidde al tot noemenswaardige resultaten op vlak van de toegang tot besluitvormingsorganen voor vrouwen, de bescherming van rechten, de strijd tegen gendergerelateerd geweld en de gezondheid van moeder en kind. Zo is de deelname van vrouwen aan communautaire bijeenkomsten gestegen van 15 naar 60 procent, zijn 23 vrouwen voorzitster van gemeenschapsraden, is een vrouw adjunct-burgemeester en zijn twee andere dorpshoofd. Een ander belangrijk resultaat is de oprichting van een ziekenfonds voor vrouwen dat gezondheidsuitgaven bij zwangerschappen en bevallingen terugbetaalt. Alle zwangere vrouwen van dit ziekenfonds hebben prenatale consultaties gevolgd en zijn in het gezondheidscentrum bevallen.


"Toen mijn vrouw of kinderen vroeger ziek waren, hield dat mij niet zo bezig. Ik vroeg mijn vrouw kruidenthee te halen om het kwaad te bestrijden. Op een dag heb ik echter een sensibiliseringsvoorstelling van de leden van Enoumama gevolgd over de gezondheid van moeder en kind. Dat heeft mijn perspectief veranderd. Vandaag beschouw ik de goede gezondheid van mijn vrouw en kinderen ook als de mijne. Ik ben er fier op dat ik mijn verantwoordelijkheid neem. Omdat we weinig verdienen, konden bovendien de diensten van een vroedvrouw inschakelen en volgen we nu een methode voor gezinsplanning", getuigt een inwoner van Agatogbo in de gemeente Comè.

 

She decides Benin Vrouwenrechten Vrouwen
Volgend artikel Kerstmis in de kraamkliniek