Snel lezen

1

Jonge Congolese vrouwen leren actief deelnemen aan de samenleving

Cloé Lefevre
09 juni 2017
De FOD Buitenlandse Zaken ondersteunt initiatieven die het vreedzaam samenleven bevorderen. Onder meer in DR Congo.

 

In Congo lopen de spanningen vanwege het verkiezingsproces hoog op. Tegen deze achtergrond steunt de FOD Buitenlandse Zaken het project “Femmes & Elections” van de Fondation Hirondelle. De campagne heeft tot doel de Congolese jeugd, en meer bepaald jonge Congolese vrouwen, voor te lichten over wat er bij de verkiezingen op het spel staat. In Congo hebben vrouwen vaak nog een ondergeschikte rol. Toch kunnen ongeveer 30 miljoen vrouwen aan de volgende verkiezingen deelnemen. Alleen missen ze de opvoeding om die verkiezingen te begrijpen. “Je suis Congo” probeert hen klaar te stomen voor een actieve deelname aan de samenleving.

"Femmes & Elections " behelst in hoofdzaak debatten en de verspreiding van berichten over verzoening en verkiezingseducatie. De Fondation werkt met de steun van België thematische magazines uit en zendt radiofeuilletons uit in drie talen via 90 radiozenders. Via televisie en sociale netwerken worden Motion Design-video’s verspreid. De debatten “Hirondelles Débats” oefenen een grote aantrekkingskracht uit omdat het brede publiek er met drie experten in debat kan gaan over een politiek thema. De ervaringen worden ook buiten de conferentiezaal gedeeld via diverse kanalen en dankzij de media-aandacht voor het evenement.

Logo

DR Congo
Volgend artikel Colombiaanse jongeren krijgen lessen in democratie