Snel lezen

1

Meer vrouwen aan de macht in Tunesische gemeenten

Cloé Lefevre
13 mei 2017
De FOD Buitenlandse Zaken ondersteunt initiatieven die het vreedzaam samenleven bevorderen. Onder meer in Tunesië.

 

In Tunesië zijn vrouwen amper politiek actief. Ze zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende posities of vervullen slechts ondergeschikte functies. Nochtans is hun gelijke deelname aan het politieke leven onontbeerlijk voor de opbouw en handhaving van de democratie. Bovendien hebben ze geen toegang tot de instrumenten die nodig zijn om het beleid te begrijpen.

Doel: in drie arrondissementen bij wijze van proef de deelname van vrouwen als kiezers én als kandidaten ondersteunen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2017.

De FOD Buitenlandse Zaken ondersteunt daarom een project van de Tunesische Association de Développement et Communication sociale (ADCS) die zich inzet voor actief burgerschap en vooral voor de capaciteitsversterking van Tunesische vrouwen. Doel: in drie arrondissementen bij wijze van proef de deelname van vrouwen als kiezers én als kandidaten ondersteunen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2017. Een zestigtal politiek actieve vrouwen die zich inzetten om de macht met mannen te delen, zullen worden opgeleid en begeleid opdat een lijst kan worden opgesteld van kandidaten die beter gewapend zijn om de lokale verkiezingen te winnen.

Via verkiezingscampagnes wil het project ook jongeren, mannen, verschillende partijen en vrouwen sensibiliseren voor het belang van een degelijke vrouwelijke vertegenwoordiging. Daarom legt ADCS ook de nadruk op de ontwikkeling van zelfvertrouwen en vrouwelijk leiderschap.

Vrouwen Bestuur Democratie