Snel lezen

2

Oost-Congolezen leren opkomen voor hun rechten

Chris Simoens
01 juli 2019
De ngo KBA leert 1000 jongeren in Bukavu hun rechten verdedigen en wil zo de hele bevolking meekrijgen. Want alleen zo kunnen de mensen er hun levensomstandigheden verbeteren.

 

In de openbare diensten in Oost-Congo zijn corruptie en straffeloosheid schering en inslag. Zelfs fundamentele basisdiensten worden te gelde gemaakt. Om de haverklap staan er soldaten op de wegen die een tol eisen. Om nog te zwijgen van het geweld tegen vrouwen in de regio.

Het spreekt vanzelf dat deze situatie een zware domper zet op de ondernemingszin van de lokale bevolking. Want in tegenstelling tot de plaatselijke elite wil het volk wel degelijk werk maken van betere levensomstandigheden.

Daar wil de ngo KBA iets aan doen, samen met haar lokale partner Juste Cause Congo (JCC). JCC wil namelijk de bewoners in Bukavu bewust maken van hun rechten en hen stimuleren ervoor op te komen. Zo hebben ze als belastingbetaler het recht om te eisen dat ze mogen deelnemen aan het beheer van de budgetten en de openbare diensten.

De bevolking leert ook de schending van mensenrechten aan te klagen en op te komen tegen willekeurig opgelegde taksen en corrupte praktijken. Ook als mijnbedrijven onverantwoorde onteigeningen willen aangaan, dienen ze zich daar tegen te verzetten.

 

De deelnemende jongeren zijn stuk voor stuk sterk geëngageerd voor de mensenrechten en de vrede, en heel gemotiveerd om een mentaliteitsverandering teweeg te brengen.

Comités van goed bestuur

Hoe wil JCC dat realiseren? De organisatie start met 27 basisgroepen met in totaal 1000 jongeren, de zogenaamde ‘comités van goed bestuur en mensenrechten’: 22 dorpsgroepen van jonge dorpsbewoners uit 4 regio’s en 5 groepen van studenten aan de universiteiten en hogescholen van Bukavu.

De deelnemende jongeren zijn stuk voor stuk sterk geëngageerd voor de mensenrechten en de vrede, en heel gemotiveerd om een mentaliteitsverandering teweeg te brengen. Eens de basisgroepen klaargestoomd zijn, zullen zij op hun beurt de mensen in de wijken of de dorpen warm maken om mee te stappen in het veranderingsproces.

Geen gemakkelijke opgave, maar daarom niet onhaalbaar. JCC wil dan ook de comités van goed bestuur en mensenrechten opleiden opdat ze tot kritische analyses in staat zijn, maar ook opdat ze hun lokale besturen goed kunnen opvolgen. Ze leren ook in dialoog te treden met de ‘verkozenen’ en de lokale overheid.

Uiteindelijk wil JCC een echte ‘beweging’ worden die een dynamiek op gang brengt waarbij de bevolking het heft in eigen handen neemt om haar levensomstandigheden te verbeteren.

 

 

Dit project maakt deel uit van een vijfjarenprogramma, medegefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

KBA is een door de overheid erkende ngo van internationale solidariteit, gespecialiseerd in het versterken van het Afrikaanse maatschappelijk middenveld. Leden van lokale organisaties krijgen de middelen om zich via specifieke opleidingen in noodzakelijke domeinen te vervolmaken. De werking van KBA is christelijk geïnspireerd en gebaseerd op de universele waarden van solidariteit, rechtvaardigheid en humanisme.

 

DR Congo Mensenrechten Bestuur
Volgend artikel Hoe pakt België corruptie aan?