Snel lezen

1

Opinieleiders leren omgaan met verschillende identiteiten in Ivoorkust

Madison Bertrand
01 juli 2017

De FOD Buitenlandse Zaken ondersteunt initiatieven die het vreedzaam samenleven bevorderen. Onder meer in Ivoorkust.
 

In de afgelopen twintig jaar heeft Ivoorkust een zware identiteitscrisis doorgemaakt. Deze liet diepe sporen na in het sociaal weefsel en had een grote invloed op de burgerzin. De ene crisis volgde de andere op, met als hoogtepunt het geweld dat uitbrak na de verkiezingen van 2010-2011. Veel conflicten draaiden rond identiteit: veralgemeningen over de ander, dogmatisme, het zich hergroeperen op basis van etnie en de weigering om te evolueren in naam van respect voor de religie.

De Belgische ngo Verbatims is gespecialiseerd in identiteitgerelateerde conflicten. Met de steun van België zette ze een project op dat verzoening in Ivoorkust beoogde. Doel: opiniemakers, zoals politieke partijen, journalisten, intellectuelen of traditionele leiders, leren omgaan met verschillende identiteiten. 

Verbatims organiseerde debatfora (Forums de la Gouvernance identitair) in Abidjan en het westen van het land. Opinieleiders werden er bijgebracht hoe ze identiteitgerelateerde conflicten die leiden tot mensenrechtenschendingen, beter in kaart kunnen brengen en beheren. Ze leerden ook een meer open burgerschap tot stand te brengen waardoor de samenhang binnen de samenleving verbetert.

Over het algemeen kreeg het project veel positieve belangstelling. Verbatims was een van de enige ngo’s die het debat rond de uiterst gevoelige identiteitsvraagstukken in Ivoorkust op gang bracht. Ze hoopt dat het land op lange termijn politieke en sociale stabiliteit zal kennen.

Ivoorkust Conflict
Volgend artikel Geweld tussen bevolking en vluchtelingen aanpakken in Jordanië