Snel lezen

Steun in Angola voor de vluchtelingen uit Kasaï

Arturo Biglia
16 april 2018
België trok 81.570 euro uit voor een FAO-project dat vluchtelingen ondersteunt die uit de Kasaï-regio (DR Congo) naar de provincie Lovua in Angola zijn gevlucht. Bovendien zal ook humanitaire hulp aan lokale gemeenschappen worden verstrekt.

 

Met de bijdrage van 81.570 euro steunt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking meer bepaald het project « Emergency assistance in restoring food security and agricultural production in DRC refugees in Northern Angola » van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO). Doel: de bestaansmiddelen herstellen van ten minste 2.600 vluchtelingen die vanuit de Democratische Republiek Congo naar Angola zijn gevlucht.

Door het onophoudelijke geweld dat in de Kasaï-regio sinds maart 2017 heerst, zagen ongeveer 1,4 miljoen personen zich gedwongen hun land te ontvluchten. 33.000 mensen trokken naar Lunda Norte in Angola. Verhalen over het geweld in de Kasaï-regio, met inbegrip van massamoord, verminkingen, vernielingen, verkrachtingen en vele andere afschuwelijke vormen van geweld, kwamen ook de Angolese regering ter ore. Daarom aanvaardde ze om de vluchtelingen op te vangen die aan deze humanitaire ramp willen ontsnappen.

Door de aanhoudende problemen in de Congolese regio hebben de humanitaire organisaties beslist hun responsplannen af te stemmen op de toestroom van vluchtelingen. Zo proberen ze momenteel de voedselproductie voor de vluchtelingen en hun gezinnen te verhogen. Daartoe delen ze onder andere knolgewassen en kits met voedingsgewassen uit en bieden ze diergeneeskundige diensten aan.

Het FAO-project dat door België wordt ondersteund, richt zich zowel tot de Congolese vluchtelingen als tot de lokale Angolese bevolking in Lovua. Het wil echte synergiën creëren tussen de twee groepen die nog maanden, misschien wel jaren moeten samenleven. Verwacht wordt dat het aantal begunstigden binnen de zes maanden zal verdubbelen.

Humanitaire hulp Angola
Volgend artikel Cash geld voor mensen in nood: het werkt!