Snel lezen

Tintigny al 10 jaar actief in Benin

Anne-Marie Devahif & Bruno Dargenton
10 augustus 2018
In oktober 2018 is het feest in de gemeente Tintigny (provincie Luxemburg). Dan wordt gevierd dat ze tien jaar geleden een partnerschap aanging met de gemeente Djidja uit Benin, in het kader van het Programme de Coopération internationale communale (PCIC, programma voor gemeentelijke internationale samenwerking). Tussen 2009 en 2016 waren vijf gemeenten uit Benin betrokken bij het programma. Inmiddels zijn het er twaalf! Maar eerst terug naar het tienjarige partnerschap tussen Tintingy en Djidja…

 

Djidja is een van de 77 gemeenten van Benin en ligt op 150 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Cotonou in het departement Zou. Het is een plattelandsgemeente die verdeeld is in 12 arrondissementen en 97 dorpen, samen goed voor ongeveer 123.000 inwoners. Djidja is met 2.184 km² nagenoeg even groot als de provincie Luxemburg. Djidja is hoofdzakelijk een agrarische gemeente en ze heet dan ook niet voor niets "de graanzolder van Zou".
 

Via het PCIC-programma, waarvan de Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) het beheer waarneemt in opdracht van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, krijgen de lokale financiën in Benin ondersteuning in de vorm van een doeltreffend instrumentarium. De gemeenten die deel uitmaken van het partnerschap zien zich verzekerd van belastinginkomsten waarmee ze hun investeringscapaciteit vergroten en de lopende uitgaven kunnen dekken. De twee instrumenten zijn een land- en eigendomsregister (kadaster) en de digitalisering van de burgerlijke stand, wat een beter beheer en permanente bijwerking van het bevolkingsregister mogelijk maakt (geboorten, huwelijken, overlijdens,…). Er hadden campagnes plaats om de bevolking bewust te maken van het belang van een geboorteaangifte : een geboorteakte is immers een bevestiging van het bestaan van een persoon waardoor deze toegang krijgt tot het burgerschap.

 

In het verdere verloop van het project zal Tintigny de gemeente Djidja helpen bij het beheer van zijn bevolkingsbestand en bij de gegevensbeveiliging. Bovendien sluiten de acties aan bij het nationale beleid ter zake.

Van bij de aanvang hadden alle activiteiten binnen dit partnerschap dezelfde aandachtspunten gemeen:
 

 • versterking van de technische kennis en de intellectuele vaardigheden;
 • bewustmaking van de bevolking over het belang van een land- en eigendomsregister en van de aangifte van geboorten;
 • lobbywerk bij hogere instanties over het PCIC;
 • donoren zoeken om financiële steun te verkrijgen en samen actiegerelateerde synergieën uit te werken om zowel vanuit financieel als menselijk oogpunt het rationaliseringsproces tot een goed einde te brengen.
   

Naast de projecten die deel uitmaken van het PCIC, worden binnen het gemeentelijk partnerschap ook andere acties opgezet die vanuit verschillende bronnen subsidies krijgen (Wallonie-Bruxelles International, de provincie Luxembourg, de gemeente Tintigny) en/of in samenwerking met andere actoren tot stand komen (agglomeratie Seine-Heure in Haute-Normandie, Hôpital Sans Frontières (HSF),…). Een greep uit de vele acties:
 

 • verschillende waterprojecten: het waterbeheer in het stroomgebied van de Zou in samenwerking met de agglomeratie Seine-Heure. Het opzet van dit project is de bevolking te informeren over drinkwaterconsumptie, het onderhoud van de infrastructuur, de drie dorpsgeneratoren voor de watervoorziening van 12000 mensen, de bouw van waterspaarbekkens, het boren van een waterput, …
 • de bouw of renovatie van gebouwen: bibliotheek, jeugdhuis, door storm vernielde daken van scholen, opslagplaatsen, sanitair op een markt, slachthuis,..
 • uitrusting: onderwijsmateriaal, medisch materiaal voor gezondheidscentra met de steun van Hôpital sans Frontières, de modernisering van de lokale radio, voetbaluitrusting,…
   

Er zijn niet alleen de projecten in Djdidja, ook in Tintigny wordt aan ontwikkelingseducatie gedaan, gaande van uitwisselingen tussen de kindergemeenteraden, tentoonstellingen met foto’s en artisanaat uit Benin naar aanleiding van de actie 11.11.11, ontbijt met Oxfamproducten, een Journée Cooper-Afrique, artikelen in de pers, …
 

Al deze projecten hebben één doel gemeen : doeltreffende instrumenten ter beschikking stellen en de levenskwaliteit van de burgers van de partnergemeente verbeteren. Daarnaast passen ze ook in het bredere kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). (Zie icoontjes hierboven).
 

Tot slot koesteren we de hoop dat bij de buurgemeenten van onze partner in Benin de interesse is gewekt en dat de acties een sneeuwbaleffect op gang zullen brengen dat het welzijn en de ontwikkeling van Benin ten goede komt.
 

Zie ook: la présentation du partenariat Tintigny-Djidja sur le site de la Commune de Tintign

Benin Water