Snel lezen

2

Vrede sonder handelingen in Zuid-Libië

Chris Simoens
13 juni 2017
De FOD Buitenlandse Zaken ondersteunt initiatieven die vreedzaam samenleven bevorderen. Onder andere in Libië.

Ondanks een politiek akkoord in 2015 blijft de toestand in Libië heel onstabiel. De internationale gemeenschap doet veel inspanningen om vrede te bekomen, maar richt zich vooral op het noorden van het land. Terwijl net Zuid-Libië cruciaal is voor een algemene stabiliteit. Het vormt immers een ingangspoort voor migratie en mensen- en wapenhandel. Bovendien liggen twee belangrijke stammen - de Toubou en de Sway – er regelmatig met elkaar in de clinch. De conflicten hebben een voorgeschiedenis tot in de 18de eeuw. Ze draaien rond sociale erkenning en de verdeling van hulpbronnen en macht.

De vredesonderhandeling zijn volop aan de gang
© EIP

Zuid-Libië is cruciaal voor een algemene stabiliteit. Het vormt immers een ingangspoort voor migratie en mensen- en wapenhandel.

Met de steun van België wil het European Institute of Peace (EIP), onafhankelijke partner van de EU, een bemiddeling opstarten tussen beide stammen. Doel: een eind maken aan het geweld en hen aanleren om toekomstige spanningen geweldloos aan te pakken. Niet alleen stamhoofden, maar ook vrouwenverenigingen, minderheden en jeugd- en zakenverenigingen zullen geconsulteerd worden. Het EIP zal indien wenselijk ook invloedrijke personen uit buurlanden Niger, Mali, Egypte, Soedan en Tsjaad bij het vredesproces betrekken.

Door de lokale gemeenschappen in het Zuiden bij het vredesproces te betrekken, verhoogt de kans op duurzame vrede in het hele land.

Libië Vredesonderhandelingen
Volgend artikel Mijnen ruimen in Irak