Snel lezen

Water Without Borders

Alexis Clerebaut
13 december 2019
Op 28 november organiseerde Water Platform, een groep Belgische waterexperts, het evenement “Water Without Borders” in het Egmontpaleis. Het doel: nadenken over een gezamenlijke benadering om het waterbeheer op het vlak van ontwikkelingssamenwerking te verbeteren en om de Belgische expertise hierover optimaal te benutten.

 

Waterbeheer is een onderwerp dat elk continent aangaat. De wereldbevolking blijft groeien, de levensstandaard verhoogt en de klimaatsverandering maakt ook meer slachtoffers. Meer dan 1 miljard mensen hebben geen toegang tot water terwijl dit een essentieel mensenrecht is.

Tijdens “Water Without Borders” hebben 90 actoren uit de privésector, de publieke sector, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld zich gebogen over de zesde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling “Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen”. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking ondersteunde dit evenement.

 

De coördinatie tussen de verschillende actoren versterken, een toegevoegde waarde

Water is een onderwerp waarbij verschillende actoren, sectoren en disciplines betrokken zijn. Het succes van een project hangt vooral af van de mogelijkheid om de verschillende actieniveaus in goede verstandhouding te coördineren. De regeringen nemen een globale visie aan en stellen de nodige wetten hiervoor op. Ngo’s en de lokale autoriteiten brengen verslag uit over de situatie ter plaatse. Op wereldniveau worden er globale strategieën aangenomen en doelstellingen vastgelegd. Dit laat toe dat informatie wordt uitgewisseld en dat de verschillende actoren in kaart gebracht worden.  Dit kan dus beschouwd worden als een medium voor globale harmonisatie.

 

Een app voor waterbeheer in Haïti

De samenwerking tussen de UC Louvain en Join for Water, een Belgische ngo gespecialiseerd in water kan beschouwd worden als een succesverhaal. Sandra Soares Frazao, docente bij de Louvain School of Engineering:

“Het doel van dit project is om een webapplicatie te ontwikkelen die kan helpen bij de distributie van water in Haïti. Haïti is het armste land in de oostelijke hemisfeer van de planeet. Er bestaan heel grote ongelijkheden wat de toegang tot hulpbronnen betreft. Deze applicatie is verbonden met een netwerk van waterkranen en fonteinen daar waar Join for  Water actief is in gebieden waar slechts 60% van de waterkranen werkt en/of 20% van de facturen worden betaald”.

De applicatie toont de hoeveelheid beschikbaar water aan waar men dit vroeger manueel moest doen. Ze kan ook het aantal betaalde facturen tonen. Het gaat hier dus over een echte meerwaarde wat het waterbeheer ter plaatse betreft. Daarenboven is het model overdraagbaar naar nieuwe fonteinen, nieuwe gebruikers en nieuwe regio’s.

Dit project toont ons hoe Belgische expertise op dit vlak kan gemobiliseerd worden. Het is ook een mooi voorbeeld van samenwerking: de staatsuniversiteit van Haïti neemt namelijk ook deel aan dit project.

Water Sanitaire voorzieningen
Volgend artikel Hoe water, energie en voedsel verzoenen?