Snel lezen

Zorg voor de planeet begint vanaf de bodem

Carol Durieux
04 december 2017
5 december is het Wereldbodemdag. De Verenigde Naties riepen deze dag in het leven om mensen bewust te maken van het belang van de bodem. Thema in 2017: ‘Zorg voor de planeet begint vanaf de bodem'.

 

Het belang van een gezonde, levende en veerkrachtige bodem voor de huidige en toekomstige generaties kan niet genoeg benadrukt worden. Bodemkwaliteit speelt een cruciale rol in tal van grote uitdagingen waar de wereld voor staat: voedselzekerheid, toegang tot drinkwater, bescherming van de biodiversiteit, beheersing van de klimaatverandering …

De bodem is de basis van alle leven en daarom onmisbaar en cruciaal. Toch wordt het belang hiervan nog gigantisch onderschat. Bodem is een kostbare, eindige natuurlijke hulpbron. Elk jaar verdwijnt 24 miljard ton vruchtbare grond door landdegradatie als gevolg van niet-duurzaam bodembeheer, klimaatverandering en de steeds groeiende bevolking. Om deze huidige trend om te keren en de degradatie van land tegen te gaan, is duurzaam bodembeheer dus essentieel.

België zet zich in voor een meer duurzaam bodembeheer in ontwikkelingslanden via steun aan projecten en programma’s van niet-gouvernementele en multilaterale organisaties en de Belgische Technische Coöperatie.

 

Lees ook: Zorgzaam omspringen met de bodem: we staan erop!

http://www.fao.org/world-soil-day/en/

Bodem