193 landen engageren zich voor gezonde oceanen

Chris Simoens
10 juni 2017
De VN-Top over de Oceanen in New York (5-9 juni 2017) werd met succes afgerond. 193 landen scharen zich achter een slotdocument (‘call for action’) en nemen meer dan 1300 concrete engagementen tot actie. België nam actief deel en stelt 35 engagementen voor.

De oceanen hebben enorm te lijden onder menselijke activiteiten. ‘Maar de mens kan wel degelijk het tij keren’, zei VN-Secretaris-Generaal Guterres aan het begin van de Top. ‘Maar dan moeten we wel de nationale kortetermijnbelangen opzij kunnen zetten, zo niet eindigen we op lange termijn met een mondiale catastrofe.’

Die missie lijkt geslaagd. In het slotdocument nemen de deelnemende landen een verregaand engagement op zich. Een greep uit de resultaten:

  • Op lange termijn het gebruik van plastics en microplastics beperken (plastic voor eenmalig gebruik zoals plastic winkelzakken)
  • De leefgebieden aan kusten en op zee beschermen (mangroves, zeegrasvelden, koraalriffen…)
  • Verzuring, zeespiegelstijging en opwarming van de oceanen tegengaan via doeltreffende klimaatmaatregelen
  • Een duurzame visserij stimuleren om de visvoorraden zo snel mogelijk te herstellen
  • Subsidies bannen die leiden tot overbevissing of illegale visserij

Daarnaast namen tal van landen individuele engagementen op zich. Zo willen veel landen de lozing van rioolwater en andere vervuiling in de oceaan beperken of het oceaanonderzoek stimuleren. Nieuwe zones op zee zullen als reservaat beschermd worden. Het streefcijfer ‘meer dan 10% van alle zones op zee beschermd tegen 2020’ zal allicht gehaald worden.

België neemt 22 engagementen op zich, zowel van de overheid, de academische wereld, de ngo’s als de private sector.

België zet zich in

België nam actief deel aan de oceaanconferentie. Zo organiseerde ons land een side event over ‘ghost gear’: achtergelaten vissersmateriaal (netten…) in zee waarin zeedieren verstrikt raken. Bovendien ligt ‘ghost gear’ aan de basis van 10 à 15% van alle plasticdeeltjes in zee. België steunt het ‘Global Ghost Gear Initiative’ dat focust op het traceerbaar maken van vissersmateriaal en het recycleren van gerecupereerd materiaal. En het schenkt 100.000 euro aan de ngo World Animal Protection om in de Stille Oceaan vissersmateriaal opspoorbaar te maken.

België neemt ook 35 engagementen op zich, zowel van de overheid, de academische wereld, de ngo’s als de private sector. Zo werkt ons land aan een herziening van het Marien Ruimtelijk Plan dat alle activiteiten van de Noordzee in kaart brengt, aan een Visie voor de Noordzee 2050 en aan duurzame visserijmaatregelen voor de Noordzee. Er komt ook een federaal actieplan voor de bestrijding van zwerfvuil in zee. België zet zich eveneens in voor de Kleine Eilandstaten.

https://oceanconference.un.org

Verenigde Naties Oceanen
Terug Planeet
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 9 /8 Zes gevaren die onze oceanen bedreigen