« 20 jaar voortdurende verbetering en innovatie lieten me slagen »

Freija Poot
25 juni 2018
Zo’n 28 jaar geleden stampte James K. Kalibbala zijn allereerste bedrijf, ECS, uit de grond in Oeganda. Na ups en downs slaagde hij erin een succesvol bedrijf te runnen. Een lening van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) heeft sterk tot dat succes bijgedragen. Hij vertelt zijn verhaal.

ECS staat voor Electrical Controls and Switchgear. Wij leveren schakelmateriaal en distributietransformatoren aan de verwerkende industrie, nutsbedrijven en commerciële gebouwen. Innovatie, kwaliteit, flexibiliteit en teamwerk zijn onze troeven.

Succes komt niet in een-twee-drie. Ik legde een leerrijke weg af om te staan waar ik nu sta. Vooreerst heb ik mijn opleiding als elektrisch ingenieur direct toegepast in mijn zaak. Door jarenlang aan de weg te timmeren groeide ik uit tot een echte ondernemer. Ik kon mijn bedrijf geleidelijk uitbreiden door heel doelgericht en zuinig om te springen met de beschikbare middelen. Van belang was ook dat ik het potentieel van mijn 45 werknemers erkende en stimuleerde. Het kostte me uiteindelijk 20 jaar voortdurende verbetering en innovatie om dit bedrijf te laten slagen. Het voorbeeld van een aantal leden van de Uganda Manufacturers Association heeft me daarbij zeker geholpen.

Ik kon mijn bedrijf geleidelijk uitbreiden door heel doelgericht en zuinig om te springen met de beschikbare middelen. Van belang was ook dat ik het potentieel van mijn 45 werknemers erkende en stimuleerde.

James K. Kalibbala

Nauwelijks stimulansen

Een business oprichten is niet gemakkelijk, zeker niet in Oeganda. Toegang verkrijgen tot financiën ervaarde ik als mijn grootste struikelblok. Je kan hier ook moeilijk degelijk opgeleid technisch personeel vinden. Daarnaast geeft de overheid nauwelijks stimulansen, wat de aankoop van grond en machines behoorlijk lastig maakt. Het onevenwichtige belastingstelsel helpt al zeker niet. Goedkope en slechte kwaliteitsproducten uit China en het Verre Oosten vormen momenteel ook een bedreiging voor mijn bedrijf.

Problemen zijn er om te overwinnen. Na 28 jaar verkreeg ik een aantrekkelijke financiering aan betaalbare rentetarieven van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden. Dat heeft sterk bijgedragen tot het welslagen van ECS. We konden er ook opleidingen mee financieren.

Aan jonge ondernemers raad ik aan om een bedrijf op te starten dat overeenstemt met hun opleiding of hun werk ofwel om in een familiezaak te stappen. Ze gaan beter geen lening aan voor hun startup.

Slaagkans is er zeker, ook in Oeganda. Maar de overheid zou inderdaad kunnen bijdragen aan een gunstiger ondernemersklimaat. Hoe? Ik denk dan aan financiële hulp tegen lage kosten of grond aanbieden aan ondernemers. Of aan belastingvoordelen voor jonge ondernemers. De Oegandese overheid moedigt wel al aan om coöperaties te vormen en voorziet renteloze kredieten. In de meeste academische instellingen wordt ondernemerschap gedoceerd, maar dat mag nog steviger verankerd worden.

Ceo James K. Kalibbala leidt een groep rond in zijn bedrijf.
© ECS Ouganda
Ondernemerschap Oeganda
Terug Economie
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 5 /11 Start-up wordt SmartUp