844 miljoen mensen zonder drinkwater, 2,3 miljard zonder toilet

Protos
17 november 2017
Wereldtoiletdag (19 november) wil actie ondernemen voor de 2,3 miljard mensen die geen toegang hebben tot sanitaire voorzieningen. Naar aanleiding van deze dag, presenteert Glo.be u een artikel van de ngo Protos – een partner van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking die ijvert voor duurzaam waterbeheer en -gebruik.

In juli publiceerde het Joint Monitoring Programme (JMP) van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF een rapport over de wereldwijde vooruitgang rond drinkwater, sanitatie en hygiëne. Er is nog heel wat werk aan de winkel om Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 6 (SDG6) – schoon water en sanitair –  te behalen tegen 2030.

Vorige JMP-rapporten belichtten de voortgang van de Millenniumdoelstellingen (MDG’s) over ‘verbeterde en onverbeterde’ voorzieningen voor drinkwater en sanitatie. SDG6 streeft naar ‘veilig beheerde diensten’ en gaat veel verder. Zo moeten huishoudens altijd beschikken over schoon en voldoende drinkwater en over een apart toilet dat de uitwerpselen veilig afvoert en behandelt.

Enkele cijfers uit 2015

In 2015 maakte 71% van de wereldbevolking gebruik van veilig beheerde diensten voor drinkwater: 5,2 miljard mensen hadden een drinkwatervoorziening in of aan hun huis met schoon drinkwater wanneer ze het nodig hadden. Een bijkomende 17% (1,3 miljard mensen) moet het stellen met een basisdienst: een verbeterde drinkwaterbron die op een kwartier afstand ligt. 844 miljoen mensen hebben zelfs deze basisdienstverlening niet: ze zijn langer dan een halfuur onderweg om drinkwater te halen (263 miljoen mensen), zijn aangewezen op een niet-verbeterde bron zoals een put of bron waar ook dieren van drinken (423 miljoen) of drinken oppervlaktewater uit rivieren, meren of kanalen (159 miljoen).

Amper 39% van de wereldbevolking kan gebruik maken van een veilig beheerde sanitaire dienst: 2,9 miljard mensen hebben een eigen sanitaire voorziening die ze niet moeten delen met andere huishoudens. Ze kunnen er op rekenen dat hun uitwerpselen veilig worden afgevoerd en behandeld. 2,1 miljard mensen (29% van de wereldbevolking) heeft een eigen sanitaire voorziening, maar kan slechts gebruik maken van een basisdienst: de uitwerpselen worden niet afgevoerd noch behandeld. De overige 32% – 2,3 miljard mensen – stelt het met nog minder: ze delen hun toilet met andere huishoudens, gebruiken een niet-verbeterde voorziening (bijvoorbeeld een gat in de grond) of hebben eenvoudigweg geen voorziening en moeten hun behoefte dus doen in open lucht (892 miljoen mensen). Dat zijn er 337 miljoen minder dan in het jaar 2000, een vermindering van ongeveer 22 miljoen mensen per jaar. In alle regio’s daalde dat cijfer, behalve in sub-Sahara Afrika en Oceanië.

Amper 39% van de wereldbevolking kan gebruik maken van een veilig beheerde sanitaire dienst: 2,9 miljard mensen hebben een eigen sanitaire voorziening die ze niet moeten delen met andere huishoudens.

Sanitaire blok met toilethokjes.
© Stefanie Buyst

Tijd een om een tandje bij te steken

Ook op gebied van hygiëne staan veel ontwikkelingslanden nog onderaan de ladder. In de minst ontwikkelde landen beschikt slechts 27% van de bevolking over de mogelijkheid om de handen te wassen met zeep en water. In Sub-Sahara-Afrika is dat slechts 15%.

Hoewel hygiëne belangrijk is in functie van openbare gezondheid, werd dit nooit vertaald naar targets of indicatoren binnen de MDG’s. Voortaan zal het JMP opvolgen hoeveel mensen thuis over een basisvoorziening beschikken om hun handen met water en zeep te wassen, hoeveel mensen een beperkte voorziening gebruiken (zonder water of zeep) en hoeveel er helemaal geen voorziening hebben.

Wereldwijd tot veilig beheerde diensten voor drinkwater komen is erg ambitieus. De uitdaging is nog groter voor sanitaire voorzieningen. 38% van de wereldbevolking is aangesloten op een rioleringsnet, maar niet alle riolen leiden naar een zuiveringsstation. En nog eens 38% van de wereldbevolking maakt gebruik van een septische put of verbeterde latrine.

Teveel mensen hebben geen toegang tot basisdiensten voor water, sanitair en hygiëne. Het overgrote deel woont in landelijke gebieden. Hoog tijd dus om die ongelijkheden weg te werken!

 

Link naar rapport: https://washdata.org/reports

Auteur artikel: ngo Protos. Samen met zijn partners ijvert Protos jaarlijks voor duurzame diensten voor drinkwater, toiletten en water voor landbouw voor ongeveer 100.000 mensen in Afrika en Latijns-Amerika. Protos is een partner van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Sanitaire voorzieningen
Terug naar dossier
Imprimer
In dezelfde categorie - Artikel 25 /34 The Global Fund bedankt België