Agro-ecologie, een oplossing?

SOS Faim
09 juni 2017
Een videofilm van SOS FAIM (uitsluitend in het Frans) legt uit wat agro-ecologie precies inhoudt. Is het werkelijk een oplossing?

Agro-ecologie is een veelbesproken thema, maar weinigen zijn ermee vertrouwd. In wezen gaat het over de ontwikkeling van duurzame landbouwsystemen. Dat behelst een interactie tussen mens en natuur die toelaat de gediversifieerde productie op een stuk grond langzaamaan weer op peil te brengen, te houden en zelfs te verhogen. Agro-ecologie beroept zich op landbouwtechnieken die bevorderlijk zijn voor het behoud van de biodiversiteit, het optimale gebruik van lokale hulpbronnen en het recycleren van voedingsstoffen. Zowel de sociale dimensie (onder andere billijkheid, voeding, gezondheid, cultuur en het delen van de kennis over traditionele technieken) alsook de economische en de politieke dimensie van landbouw spelen een grote rol.

Olivier De Schutter - voormalig speciaal rapporteur voor het recht op voedsel bij de Verenigde Naties - stelt dat agro-ecologie een haalbaar alternatief is voor het dominante landbouwmodel. Het biedt een oplossing voor problemen zoals plattelandsarmoede, ondervoeding, klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit.

Is dit werkelijk een oplossing?

De videofilm – uitsluitend in het Frans - geeft een beeld van de ervaringen van studenten agronomie van de Haute-Ecole Charlemagne van Gembloux op vlak van agro-ecologie en reikt antwoordelementen aan uit de film Les moissons du futur van regisseur Marie-Monique Robin.

In de gekozen fragmenten worden concrete agro-ecologische praktijken voorgesteld en wordt toelichting gegeven bij het concept en de algemene benadering waarop ze zijn gebaseerd.

Agro-ecologie
Terug Economie
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 14 /16 Farmer Field Schools