Belgen brouwen bier in Afrika

Toon De Clerck
06 december 2018
Nu de Belgische biermarkt steeds meer verzadigd geraakt, gaan de bedrijven in de biersector op zoek naar andere afzetmarkten. Het Afrikaanse continent ontglipte lang aan hun aandacht, maar het tij keert stilaan. En dat biedt kansen voor Afrika.

Niets zo Belgisch als bier. Toch drinken de Belgen het steeds minder. Onder andere AB Inbev en Brouwerij Haacht merken dat de bierconsumptie in België een neerwaartse trend vertoont. Dat komt vooral door de achteruitgang van het klassieke pintje.

Door bewustmakingscampagnes zoals Tournée Minérale drinken mensen opvallend minder Stella en Jupiler op café of restaurant. Pils moet plaats maken voor alcoholvrije varianten of speciaalbieren zoals Karmeliet, Kwak of Delirium Tremens. De Belgische biermarkt is meer divers geworden. Ondanks een dalend totaalvolume, blijft de biersector wel sterk staan.

Die sterke positie weerspiegelt zich ook in de export. Belgische bieren doen het goed. De industrie zoekt voortdurend nieuwe afzetmarkten, ook in sub-Sahara Afrika. Investeren in Afrika loont en dat schept kansen voor het continent.

 

Sub-Sahara Afrika

Boortmalt, een Belgisch bedrijf met hoofdzetel in Antwerpen, heeft de weg naar Afrika al gevonden. Het is een van de belangrijkste moutproducenten ter wereld. In Ethiopië investeerde de firma in een nieuwe mouterij. Die zal vanaf 2020 operationeel zijn en zo’n 300 extra jobs opleveren.

Tekening van geplande brouwerij in Ethiopië
De geplande brouwerij van Boortmalt in Ethiopië

De Afrikaanse investering verliep zonder grote problemen. Met corruptie werd Boortmalt niet geconfronteerd, enkel de keuze voor de exacte locatie verliep wat stroef. Ceo Yvan Schaepman licht toe: “Een geschikte plek vinden bleek niet zo evident. Om logistieke redenen en geothermische energie was de Oromia regio perfect. Maar door politieke spanningen verliep dat proces te langzaam. Daarom hebben we ons uiteindelijk gevestigd in de Amhara regio op een industriepark van de Ethiopische overheid.”

Vooraleer Boortmalt naar Afrika trok, onderzocht het of het mogelijk was om ter plaatse gerst (de basis voor mout en bier) te verbouwen. Studies pleitten zelfs voor een uitbreiding van de gerstproductie. “We werken samen met lokale verenigingen en coöperatieven van landbouwers. Daarmee bereiken we tot 40.000 Ethiopische families. Samen met de lokale besturen verspreiden we kennis om de gerstproductie te stimuleren. Dat bevordert ook de andere gewassen die de boeren telen, zoals tarwe of sorghum”, zegt Schaepman.

We werken samen met lokale verenigingen en coöperatieven van landbouwers. Daarmee bereiken we tot 40.000 Ethiopische families. Samen met de lokale besturen verspreiden we kennis om de gerstproductie te stimuleren. Dat bevordert ook de andere gewassen die de boeren telen, zoals tarwe of sorghum.

Yvan Schaepman, ceo Boortmalt

Duurzame Ontwikkelingsdoelen centraal

Ook de Leuvense multinational AB Inbev ziet kansen in Afrika. De toenemende bevolking en de verstedelijking scheppen uitstekende groeiomstandigheden. In 2015 fusioneerde AB Inbev met het Zuid-Afrikaanse SABMiller om er voet aan de grond te krijgen. In 2018 investeerde de bierproducent 100 miljoen dollar in een nieuwe brouwerij in Tanzania.

AB Inbev verbindt haar Afrikaanse investeringen met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN. De multinational werkt mee aan projecten rond betere watervoorziening, verantwoorde consumptie, duurzame verpakkingen, minder koolstofuitstoot, de bestrijding van corruptie én ondersteunt de lokale productie van een Zambiaanse cassavedrank.

Investeren in sub-Sahara Afrika draagt bij tot de economische ontwikkeling van de regio en zorgt voor extra werkgelegenheid. Al zijn er toch enkele kanttekeningen.

AB Inbev werkt mee aan projecten rond betere watervoorziening, verantwoorde consumptie, duurzame verpakkingen, minder koolstofuitstoot, de bestrijding van corruptie én ondersteunt de lokale productie van een Zambiaanse cassavedrank.

Kansen versus risico’s

De toenemende investeringen van de bierindustrie in Afrika zijn immers niet zo onschuldig. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld, woedt er een hevig debat over alcohol. Het Foetaal alcoholsyndroom (een aangeboren aandoening door alcoholmisbruik tijdens de zwangerschap) vormt er een groot probleem. Maar liefst 111 op de 1.000 pasgeborenen hebben de aandoening. Nergens ter wereld ligt dat aantal zo hoog. Daarnaast zijn ongeveer 56% van de dodelijke verkeersongevallen te wijten aan alcohol.

Critici benadrukken dat AB Inbev in eerste instantie winst wil maken door goedkopere bieren te promoten en nieuwe groepen – vooral vrouwen – te overtuigen om bier te drinken. En dat de verschillende projecten om de SDG’s te ondersteunen bijzaak zijn.

Blijft het feit dat Afrika wel degelijk economische kansen biedt voor Belgische bedrijven. Mede door bewustmakingsacties vanuit de biersector zijn de risico’s beperkt. De lokale bevolking profiteert zo mee van de investeringen.

Ondernemerschap Afrika
Terug Economie
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 5 /12 « 20 jaar voortdurende verbetering en innovatie lieten me slagen »