België zorgt voor meer voedselzekerheid in Kasaï

Arturo Biglia
19 januari 2018
België heeft meer dan negen miljoen euro toegekend aan FAO en WFP ter ondersteuning van voedselnoodhulp aan de slachtoffers van de conflicten in de Congolese Kasaï. De twee agentschappen zijn opgetogen over het initiatief. Dank zij deze nooit geziene bilaterale noodactie kunnen ze de door de crisis getroffen bevolking bijstaan. Tegelijk roepen ze op tot grotere solidariteit.

Het conflict dat al sinds 2016 in Kasaï aan de gang is, heeft miljoenen mensen in de regio in een zware humanitaire crisis gestort. Meer dan tien procent van de bevolking lijdt aan acute ondervoeding. Bij 400.000 kinderen gaat het zelfs om ernstige acute ondervoeding. Daarnaast zien meer dan een miljoen mensen zich genoodzaakt hun bezittingen en soms zelfs hun familie achter te laten. 3,2 miljoen mensen kampen met ernstige voedselonzekerheid.

Het extreme geweld, de massale ontheemding en de sterke terugval van de landbouwproductie deden de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en het Wereldvoedselprogramma (WFP) besluiten tot een gezamenlijke strategie. Daarmee willen ze vooral de gematigde acute ondervoeding behandelen en voorkomen. 18.000 gezinnen, samen ongeveer 110.000 mensen, hebben dringende voedselbehoeften.

WFP zal de onmiddellijke voedselbedeling op zich nemen en voedselnoodhulp proberen te verlenen. FAO richt zich op het opnieuw op gang trekken van de landbouw door zaaigoed en landbouwwerktuigen te verstrekken.

Mederwerker van FAO op het land.
© FAO

Concreet zal WFP de onmiddellijke voedselbedeling op zich nemen en voedselnoodhulp proberen te verlenen. FAO richt zich op het opnieuw op gang trekken van de landbouw door zaaigoed en landbouwwerktuigen (bodembewerking) te verstrekken. Moestuin- en voedingskits zullen gezinnen in staat stellen om in hun eigen voedselproductie te voorzien. Bovendien zullen minstens 2000 huishoudens een opleiding krijgen rond de verwerking en verkoop van bamboe. Dat is een hernieuwbare grondstof die als brandhout dienst kan doen en kan worden verwerkt tot praktisch gereedschap. Ook zullen in de buurt van gezondheidscentra en vrouwenverenigingen moestuinen worden aangelegd.

Naast bescherming via onmiddellijke en duurzame voedselzekerheid willen beide agentschappen de bevolking ook de mogelijkheid bieden een inkomen te verdienen. Dat met hen helpen om zich te integreren in een plaatselijke gemeenschap of om terug te keren naar het eigen dorp.

Hoewel FAO en WFP de financiering van België toejuichen, valt een ernstige verslechtering van de situatie niet uit te sluiten. Enkel een gezamenlijke en solidaire actie, gericht op duurzame vrede op lange termijn, kan een krachtig antwoord bieden op een drama van dergelijke omvang, vinden ze.

Humanitaire hulp DR Congo
Terug Mens
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 40 /57 België, tiende belangrijkste donor voor noodhulp