‘Bodaboda’ in het digitale tijdperk

Launy Dondo
04 mei 2018
Ik heb een ondernemende geest en zet mij graag in voor zinvolle projecten. Ik hou dan ook van avontuur en verken graag nieuwe horizonten. Elk project, elke ontmoeting waren stuk voor stuk een verrijking en dat gaf me de nodige ervaring om mee SafeBoda op te richten. Het gaat onze start-up voor de wind. Hij groeit met de dag.

Wie?

Maxime Dieudonné, jonge Waal van 33 jaar

 

Wat?

Mede-oprichter van SafeBoda, organisatie van veilig motortaxivervoer

 

Waarom?

Werken aan een betere verkeersveiligheid in Oeganda door onder meer het dragen van een helm te promoten en Bodaboda-rijders een opleiding te geven

Mijn eigen weg

Ik studeerde economische wetenschappen en heb een uitgesproken belangstelling voor microfinanciering. Tijdens een stage in Argentinië in een instelling voor microkredieten heb ik het meeste opgestoken over deze materie. In 2008, in volle financiële crisis, was ik mede-oprichter van een platform voor sociale ondernemers in Latijns-Amerika die financiële steun konden krijgen voor de oprichting van een sociale onderneming. Ik heb van dichtbij kunnen zien welke nuttige rol de financieringsmarkt kan spelen om maatschappelijke behoeften te helpen vervullen.

Nadien werkte ik tweeëneenhalf jaar bij Deloitte in een meer klassieke context, maar ik bleef ernaar verlangen om een meer zinvolle job uit te oefenen. Ik heb dan beslist om mijn kennis ten dienste te stellen van One Acre Fund, een organisatie die mij een project in Rwanda liet opzetten. One Acre Fund is een Amerikaanse organisatie die microkredieten verstrekt en concrete instrumenten aanreikt aan landbouwers: opleidingen, rendement-verhogende landbouwproducten en –technieken, op zonne-energie gebaseerde oplossingen, drinkwatertabletten, enz.

Ik leefde tweeëneenhalf jaar op het Rwandese platteland en zo leerde ik ook de praktische kant kennen. Tot dan had ik vooral theoretische kennis opgedaan. De meer Amerikaanse aanpak, die risico’s ziet als kansen, toonde mij een dynamisch ondernemerschap. Best verschillend van het meer behoudsgezinde ondernemerschap van Europese bedrijven. De pilootprojecten waren zeer verrijkend, en zelfs al ging het soms mis, het waren lessen voor later.

De meer Amerikaanse aanpak, die risico’s ziet als kansen, toonde mij een dynamisch ondernemerschap. Best verschillend van het meer behoudsgezinde ondernemerschap van Europese bedrijven.

SafeBoda

In 2014 verbleef ik in Oeganda. Daar is de lokale motortaxi of "bodaboda" het makkelijkste en meest gebruikte vervoermiddel voor verplaatsingen in de stad. Het was een verschrikkelijke ervaring, omdat het om een volledig informele activiteit gaat die extreem gevaarlijk is: iedereen kan van de ene dag op de andere bodaboda-rijder worden. Het volstaat een motorfiets te kopen en passagiers mee te nemen, zonder hen een helm te laten dragen. De oplossing voor het probleem lag voor de hand: ik zou een organisatie oprichten om de verkeersveiligheid te verbeteren en het dragen van een helm te promoten. De bodaboda-rijders zelf zouden een opleiding krijgen.

Ik heb dit project succesvol kunnen uitvoeren, omdat ik het geluk had mijn twee partners tegen het lijf te lopen: Alastair, een Schotse vriend die ik voordien al in Rwanda had leren kennen, en Ricky, zelf motortaxi-rijder, maar vooral een geboren ondernemer die al een kleine motortaxi-onderneming in Kampala had. Het gebruik van de smartphone raakt steeds meer ingeburgerd in Oeganda. Daarom lieten we ons inspireren door Uber om de motortaxi’s en de passagiers met elkaar in contact te brengen. Met een app die voor iedereen toegankelijk is, hoeven de passagiers niet langer over de prijs te onderhandelen en kunnen ze via de smartphone betalen (mobile money). In 2014 zag SafeBoda het licht en vandaag zijn al meer dan 1000 bodaboda-rijders aanwezig op ons platform. Allemaal zijn ze trotse ambassadeurs van het systeem. Door de betrouwbare technologie vinden motortaxi-rijders en passagiers elkaar makkelijker.

De oplossing voor het probleem lag voor de hand: ik zou een organisatie oprichten om de verkeersveiligheid te verbeteren en het dragen van een helm te promoten. De bodaboda-rijders zelf zouden een opleiding krijgen.

Opleiding voor motortaxi-ondernemers
© M. Dieudonné

Effect op verkeersveiligheid

In Oeganda vormen verkeersongevallen de tweede doodsoorzaak, na hiv/aids. Veel ongevallen vinden plaats omdat het verkeersreglement niet wordt nageleefd (dragen van een helm, enz.). Maar dat is niet alleen in Oeganda zo. Het vervoer is en blijft een informele sector in tal van landen zoals Kenia, Tanzania, Nigeria en andere West-Afrikaanse landen. SafeBoda biedt een commerciële oplossing voor een van de meest prangende maatschappelijke problemen. We hebben betrouwbare partners en investeerders kunnen aantrekken en ons bedrijf kende in 2017 een exponentiële groei. Momenteel breiden we onze activiteiten uit in Nairobi (Kenia). Tegen eind 2018 willen we in drie landen voet aan de grond hebben. Het is ons doel snel te groeien en met SafeBoda binnen vijf jaar in de hele regio actief te zijn.

Ondernemerschap Verkeer
Terug naar dossier
Imprimer
In dezelfde categorie - Artikel 9 /22 Boeren tegen honger