Boeren tegen honger

Remy Schiffeleers
04 april 2018
Remy Schiffeleers van geitenboerderij De Levende Aarde (Alken) probeert op zijn manier een steentje bij te dragen om de honger uit de wereld te helpen.

 

Remy Schiffeleers

 

Wie?

Remy Schiffeleers, landbouwer

 

Wat?

Uitwisseling en stages met boeren uit het Zuiden

 

Waarom?

Het is fundamenteel onrechtvaardig dat mensen honger moeten lijden

 

Wereldwijd lijden 950 miljoen mensen honger, hebben nog eens dubbel zoveel mensen een tekort aan vitaminen en mineralen en tonen 186 miljoen kinderen duidelijk tekenen van ondervoeding. Tegelijkertijd kampen mensen meer dan ooit tevoren met overgewicht en wordt er per Europeaan jaarlijks 179 kilogram aan voedsel verspild. Dat vind ik fundamenteel onrechtvaardig. En vanuit geitenboerderij De Levende Aarde in Alken probeer ik daar al meer dan dertig jaar op mijn eigen manier wat aan te doen.

Geloof in zichzelf

Vooral mijn ervaringen in Afrika hebben mij doen boeren vanuit andere principes. Toen ik vijfentwintig jaar was, dacht ik dat ik de kleine, arme Afrikaan moest gaan helpen. Ik ben toen naar Burkina Faso getrokken, waar ik moest vaststellen dat het allemaal toch niet werkte zoals ik had verwacht. Ik kwam tot de conclusie dat, als ik een bijdrage wilde leveren tot het terugdringen van honger in de wereld, ik dat thuis moest doen.

Daarom heb ik dertig jaar geleden gekozen om zélf een geïntegreerde, familiale landbouw in de praktijk te brengen. Met een relatief kleinschalige geitenboerderij in een gesloten kringloopsysteem. Deze praktijkervaring gaf me de basis om aan kennisoverdracht te doen met boeren van overal ter wereld. Ik richtte er Trakomula voor op, wat staat voor TRAining & COnsulting MUndiale LAndbouw. Een vzw die samen met mensen duurzame landbouw in de praktijk wil realiseren. Belangrijkste doelstelling: het geloof in zichzelf stimuleren bij stagiairs, ongeacht hun afkomst. Ik ben er van overtuigd dat het geloof in jezelf enkel kan toenemen als je ziet dat jouw project wel degelijk werkt.

Doorheen de jaren heb ik heel wat landen in het Zuiden bezocht. Onderweg zie je dat veel mensen waarmee ik in contact kom, besmet zijn met ‘ontwikkelingshulpdenken’, in de zin dat ze vooral denken aan ‘krijgen’ wanneer ze een blanke zien. Wij zijn echter uitgegaan van het principe van ‘kennis en inzicht leren in de praktijk’. In plaats van materialen en geld, schenken wij stageplaatsen en een netwerk. Een boer in het Zuiden die vaak niet kan lezen of schrijven, kan een landbouwmodel enkel begrijpen als hij het kan zien, voelen en ruiken. Ik geloof ook dat ieder initiatief dat men onderneemt herhaalbaar zou moeten zijn. Elke boer zou het moeten kunnen nadoen.

Ik geloof ook dat ieder initiatief dat men onderneemt herhaalbaar zou moeten zijn. Elke boer zou het moeten kunnen nadoen.

Agroforestry

Het grootste vraagstuk voor de toekomst van de landbouw is hoe we het humusgehalte in de grond kunnen verbeteren. De oplossing ligt volgens mij bij: op stal gehouden melkgeiten, vlinderbloemige voederbomen [leguminosen] en tonnen stalmest. Daarom pleit ik voor het systeem van agroforestry: een combinatie van landbouw met bomen. Zo kan je ervoor zorgen dat nuttige bomen voor schaduw zorgen in het veld. Of je kan bomen gebruiken die als veevoeder kunnen dienen. In de tussenstroken kan je dan gierst, maïs of sorghum, aardnoten of bonen telen. In het droge seizoen kan je er aan groenteteelt doen. Ik geloof dat groenteteelt met de steeds vaker voorkomende droogte intensiever moet.

Daarnaast verdienen nog veel zaken extra aandacht. Zo geloof ik sterk in dierlijke trekkracht. Een lastdier eet immers wat je zelf teelt en produceert op zijn beurt mest die je kan gebruiken op het eigen veld. Deze inzichten kunnen volgens mij een grote bijdrage leveren in de strijd tegen ondervoeding.

 

https://vimeo.com/ondemand/boussenababfr

 

remyschiffeleers@hotmail.com

0499-30 27 63

Landbouw Veeteelt
Terug naar dossier
Imprimer
In dezelfde categorie - Artikel 10 /22 Colombiaanse koffie in Belgische kopjes