Burkinese boerinnen leven beter dankzij parboiled rice

Launy Dondo & Lander Paesen
14 juni 2017
De nieuwe strategienota ‘Landbouw en Voedselzekerheid’ van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking legt de klemtoon op ondernemerschap. Zo introduceerde Salimata Sanon, rijstteler en voorzitser van een landbouwcoöperatieve, in Burkina Faso de verwerking van rijst tot parboiled rice. Dankzij de toegevoegde waarde ervan hebben haar 3900 leden het nu veel beter.

Parboiled rice : een booming business in Burkina Faso

In Burkina Faso heeft parboiled rice de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Dankzij de specifieke verwerkingsmethode van parboiled rice - de ruwe rijst wordt eerst gedeeltelijk gestoomd waarna het in de zon wordt gelegd om te drogen - is ze rijk aan mineralen en vitaminen en verhoogt de kwaliteit ervan aanzienlijk. Landbouwers die zich met deze techniek bezighouden worden parboilers genoemd. Zelf is Sanon ook een parboiler en staat ze als secretaris-generaal aan het hoofd van UNERIZ, een vereniging voor parboilers in Burkina Faso. Aanvankelijk genoot ze bij de opstart van haar onderneming noch de financiële middelen, noch het benodigde materiaal om van een duurzame productieketen te spreken. Vandaag kent de productie van parboiled rice dankzij haar onderneming ongekende hoogtes en kan ze zelfs een deel van haar opbrengst opzijzetten om te investeren in de verdere uitbouw van haar activiteiten.

Dankzij de specifieke verwerkingsmethode van parboiled rice is ze rijk aan mineralen en vitaminen en verhoogt de kwaliteit ervan aanzienlijk.

Eendracht maakt macht

Het succes van haar duurzame, ondernemende manier van aan landbouw doen is ook de Burkinese staat niet ontgaan. Dat is lange tijd anders geweest. In 2001 bijvoorbeeld moest de regering maar weinig weten van de voornamelijk vrouwelijke parboilers die meer en meer aan belang begonnen te winnen in Burkina Faso. Gaandeweg ontstond zo een beweging van parboilers waarvan de omvang steeds groter werd. Vandaag verenigt UNERIZ 3900 parboilers in Burkina Faso en staan ze sterker dan ooit in politieke onderhandelingen met de overheid.

De vrouw op het voorplan

Het ‘parboilen’ van rijst verbetert niet alleen de kwaliteit van rijst maar ook de levens van de vele vrouwen die erbij betrokken zijn. Met de lonen die ze aan zichzelf kunnen uitkeren voorzien ze in hun persoonlijke levensbehoeften en die van hun familie. Overigens investeren vrouwen, meer dan mannen, in de gezondheid en het onderwijs van hun kinderen. Ook slagen ze er meer en meer in om leningen af te sluiten die investering in eigen materiaal mogelijk maken. Verder oefent de vereniging een belangrijke sensibiliserende functie uit op het vlak van gender issues in de landbouwsector. Zo helpt ze vrouwen er niet alleen aan herinneren dat er wel degelijk een belangrijke rol voor hen is weggelegd, maar informeert ze ook jonge mensen over UNERIZ en de voordelen ervan voor vrouwelijke landbouwers.

Het ‘parboilen’ van rijst verbetert niet alleen de kwaliteit van rijst maar ook de levens van de vele vrouwen die erbij betrokken zijn. Met de lonen die ze aan zichzelf kunnen uitkeren voorzien ze in hun persoonlijke levensbehoeften en die van hun familie.

Een vrouw schept rijst uit een bak
© Vredeseilanden

Overleg als motor voor vooruitgang

Verschillende actoren zijn betrokken in de waardeketen van parboiled rice. Zo bestaat de sector naast producenten ook uit technische medewerkers, rijstverwerkers, handelaars en consumenten. Het doel van UNERIZ is eveneens het overleg tussen al deze actoren zo vlot mogelijk te laten verlopen. Elke actor binnen de waardeketen wordt gehoord. Smaakpanels of degustatiesessies dienen als instrumenten om zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de consument. De prijszetting voor parboiled rice ligt in handen van de overheid. Maar UNERIZ behartigt er wel de belangen van consument en producent met het oog op een zo eerlijk mogelijke prijsbepaling. De onderneming van Sanon geniet daarbij onder andere de steun van ngo’s als Oxfam Solidariteit en Vredeseilanden. Natuurlijk blijft er nog werk aan de winkel. Zo moet er meer aandacht gaan naar de ongeletterdheid onder de boeren die nog steeds te hoog ligt in Burkina Faso.

Burkinese boerinnen verkopen hun rijst.
© Vredeseilanden
Rijst Burkina Faso
Terug naar dossier
Imprimer
In dezelfde categorie - Artikel 26 /39 WOMED Award Zuid beloont vrouwelijk ondernemerschap